اتاق فرهنگ شنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

اتاق فرهنگ

گپی با كارآفرین سوزن دوزی در "اتاق فرهنگ"

رادیو فرهنگ در برنامه "اتاق فرهنگ" پنجشنبه (30 دی ماه) برای بررسی كارآفرینی در حوزه صنایع دستی، میزبان زینب قلیچی ؛ كارآفرین در حوزه صنایع دستی از خراسان شمالی می‌شود.

1400/10/30
|
10:01

برنامه اتاق فرهنگ با محوریت گفت و گو با اصناف فرهنگی در حوزه شعار سال هر هفته پنجشنبه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این هفته نیز زینب قلیچی ؛ كارآفرین صنایع خلاق و فرهنگی ، مهمان برنامه "اتاق فرهنگ" است تا در گفت و گو با ایشان موضوع كارآفرینی در زمینه صنایع دستی با محوریت هنر سوزن دوزی بررسی شود.
كارشناسان بر این باور هستند كه فقر، تبعیض، فرصت‌های ناچیز اقتصادی، محرومیت‌های اجتماعی و بی‌توجهی به تسهیلات عمومی از موانع اصلی دستیابی به توسعه پایدار در هر منطقه‌ای است كه با برداشتن این موانع ما شاهد جهانی عاری از بی‌عدالتی برای رشد خواهیم بود، همچنین باید توجه داشت توانمندسازی زنان و افزایش سطح آموزش نقش مهمی در ارتقای دانایی‌شان به‌منظور افزایش اعتمادبه‌نفس آن‌ها خواهد داشت،زینب قلیچی یكی از زنان هنرمند كارآفرینی است كه هنر سوزن دوزی را به عنوان یكی از راه های توانمندسازی اقتصادی انتخاب و در این زمینه فعالیت داردو در برنامه این هفته « اتاق فرهنگ» در خصوص اشتغال در این هنر توضیح می دهد.
برنامه "اتاق فرهنگ" به تهیه كنندگی فاطمه حق وردی پنج شنبه ها ساعت 20:00 روی موج 106مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

دسترسی سریع
اتاق فرهنگ