هفت اورنگ پنج شنبه ها ساعت 18 از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اورنگ

بررسی اهمیت و خاستگاه ترجمه در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در «هفت اورنگ» رادیو فرهنگ

« هفت اورنگ» رادیو فرهنگ امشب ( 13بهمن ماه) میزبان « سوسن چراغچی»؛ كارشناس میراث فرهنگی است تا از اهمیت و خاستگاه ترجمه در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس بگوید.

1400/11/14
|
10:36

دربرنامه هفت اورنگ كه به معرفی ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس ایران زمین اختصاص دارد این هفته به موضوع اهمیت و خاستگاه ترجمه در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس پرداخته می شود .

سوسن چراغچی (كارشناس و مشاور حقوقی وزارت میراث فرهنگی، مترجم اسناد حقوقی بین المللی میراث فرهنگی شامل منشورهای ایكوموس) در این برنامه ضمن بیان خاستگاه ترجمه در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس به بررسی اهمیت آن در عرصه های مختلف صنایع دستی به عنوان میراثی ناملموس می پردازد .
برنامه هفت اورنگ را به همت گروه ادب و هنر به تهیه كنندگی حسین رحمانی، اجرای كارشناسی، نویسندگی و پژوهش ، ‌مشاور محتوایی سید حامد موسوی، ساعت 21:00 برروی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید .

دسترسی سریع
هفت اورنگ