هفت اورنگ پنج شنبه ها ساعت 18 از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اورنگ

نگاهی به قهرمانان شاهنامه و نقش تعلیم و تربیت آنها در « هفت اورنگ» رادیو فرهنگ

« هفت اورنگ» رادیو فرهنگ امشب ( 25 خرداد ماه) به موضوع نگاهی به قهرمانان شاهنامه و نقش تعلیم و تربیت آنها در ادبیات ایرانی اختصاص دارد.

1401/03/25
|
08:16

دربرنامه هفت اورنگ كه به معرفی ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس ایران زمین اختصاص دارد؛ این هفته به موضوع قهرمانان شاهنامه و وبژگی های آنها با توجه به نقش فرهنگسازی و تربیتی آنها بر اساس آنچه در ادبیات از آنها یاد شده پرداخته می شود .
شاهنامه به‌عنوان نماد فرهنگ ایرانی است ‌‌و‌عملكرد قهرمانان آن نیز برخاسته از فرهنگ مورد توجه قرار می گیردبرهمین اساس در این برنامه دكتر محمود صادقی زاده (مدرس دانشگاه، شاهنامه پژوه و ادبیات فارسی)به بررسی نقش تعلیم و تربیتی قهرمانان شاهنامه در ادبیات می پردازد.
برنامه هفت اورنگ را به همت گروه ادب و هنر به تهیه كنندگی حسین رحمانی، اجرای كارشناسی، نویسندگی و پژوهش ، ‌مشاور محتوایی سید حامد موسوی، ساعت 21:00برروی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید .

دسترسی سریع
هفت اورنگ