رادیو كتاب شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

راديو كتاب

«شهر گمشده» را امروز از «رادیو كتاب» بشنوید

شنوندگان برنامه «رادیو كتاب» امروز بخش‌ هایی از كتاب «شهر گمشده» نوشته محمدحسن زورق را با صدای بهروز رضوی از رادیو فرهنگ می‌ شنوند.

1400/06/09
|
16:41

خوانش بخش هایی از كتاب «شهر گمشده» كه دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ كرده، در برنامه «رادیو كتاب» سه شنبه 9 شهریور با صدای بهروز رضوی پخش می‌ شود.

كتاب «شهر گمشده» تحلیلی درباره حضرت فاطمه(س) و سیره و اندیشه‌ های ایشان است كه در چهار فصل با عناوین «در عصر بعثت»، «قریش، محمد و فاطمه»، «مدینه النبی و مدینه العرب» و «فاطمه چه گفت؟ مدینه چه شد؟» منتشر شده است.
محمد حسن زورق، نویسنده این كتاب در فصل نخست در چهار بخش جداگانه به جهان و جای پیامبران، نگاه از شرق به جهان، كالبدشكافی جهان، خاورمیانه و عربستان پرداخته است. در فصل دوم در پنج بخش به قریش، محمد و خدیجه، بعثت محمد، ولادت فاطمه و فاطمه و مكه اشاره شده است. در فصل سوم كتاب نیز هجرت، پیدایش دو مدینه، فاطمه و علی، مدینه النبی و مدینه العرب مورد بررسی قرار گرفته و چهارمین فصل كتاب نیز به رحلت پیامبر، مدینه چه شد؟، فاطمه چه گفت؟، فاطمه و مرگ و از فاطمه تا مرگ اختصاص دارد.
برنامه «رادیو كتاب» از شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:30 ‌از رادیو فرهنگ پخش می‌ شود.

دسترسی سریع
رادیو كتاب