فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

روایتی «از فرزانگان فرهنگ»

در برنامه «از فرزانگان فرهنگ» این هفته دكتر محمدحسین ساكت روایتگر خاطرات دكتر مهدی محقق می‌شود.

1400/09/16
|
09:15

برنامه « فرزانگان فرهنگ» سه شنبه 16 آذر، میزبان دكتر محمدحسین ساكت می‌شود تا شنوندگان رادیو فرهنگ خاطرات ایشان درباره استاد مهدی محقق را بشنوند.
مهدی محقق و نقش موثر او در پژوهش ادبی، در برنامه «فرزانگان فرهنگ» این هفته مورد توجه قرار می‌گیرد و به جنبه‌های دیگری از زندگی و آثار این محقق ادیب اشاره می‌شود.
محمدحسین ساكت، نویسنده، مترجم و پژوهشگری است كه در دو رشته حقوق (شاخه‌های مختلف آن) و اسلام شناسی (به ویژه تاریخ تعلیم و تربیت و نهادهای آموزشی مسلمانان) فعالیت های علمی چشمگیری داشته و تاكنون بیش از 18 جلد كتاب تألیف و ترجمه كرده و آن‌ها را به چاپ رسانده است. بسیاری از كتاب ها و مقاله‌های او به عنوان منبع و مرجعی بی بدیل در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفته است.
شیوه نگارش ساكت در كتاب های حقوقی ایران كه اغلب زبان پیچیده و پرطمطراقی دارند، بی نظیر و مخصوص خود اوست. استفاده از معادل های زیبای فارسی، به كار بستن تعبیرهای ساده و وارد كردن جریان‌های تازه زبان امروز، نوشته‌های حقوقی او را از دیگران ممتاز ساخته است. دست كم دو تركیب تازه در نگاشته‌های حقوقی ساكت قابل توجه است یكی «دادكاوی» كه عنوان گفتارها و مقاله‌های حقوقی اوست و دیگر «حقوق شناسی» به جای مقدمه علم حقوق، مبانی حقوق و ... گذشته از آن كه تركیب «بی بهرگی از سود» فارسی را برای نخستین بار به جای «عدم النفع» عربی ساخته است و بسیاری واژگان فارسی دیگر را جایگزین واژگان عربی علم حقوق كرده است كه ذكر آن‌ها در این نوشته نمی‌گنجد. «درباره فردوسی و شاهنامه»، «شعر فارسی و تمدن اسلامی در ایران»، «جایگاه‌های دانش در جهان اسلام» و «دادرسی در حقوق اسلامی؛ سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری» و «تاریخ آموزش در اسلام» عنوان‌های بخشی از آثار محمد حسین ساكت اعم از تألیف و ترجمه است.
دكتر محمدحسین ساكت، در این برنامه، مهدی محقق را از منظر خدمات علمی و فرهنگی ایشان در دانشگاه‌های ایران و جهان از جمله دانشگاه مگ گیل دانادا روایت می‌كند.
برنامه «فرزانگان فرهنگ» را بهروز رضوی اجرا می‌كند و تهیه و تالیف این برنامه بر عهده محمد حسینی باغسنگانی است. علاقه‌مندان می‌توانند برنامه «با فرزانگان فرهنگ» را سه‌شنبه‌ها از ساعت 18:30در رادیو فرهنگ بشنوند. همچنین این برنامه در سامانه و آرشیو زمانی رادیو در سراسر جهان قابل شنیدن و دریافت است.

دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ