صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه ادبستان را جمعه 30 آذر با موضوع زندگی و آثار دکتر سید جواد مشکور، محقق، ادیب، زبان‌شناس بشنوید.

این برنامه از ادبستان به سخنرانی دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن مفاخر فرهنگی؛ دکتر سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی، رئیس دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و دکتر احمد پاکتچی، عضو هیأت علمی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی درباره زندگی و شخصیت دکترمحمد جواد مشکور اختصاص دارد.
برنامه ادبستان کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با همکاری انجمن مفاخر ایران است که جمعه ها ساعت 18:30 تا 19 به معرفی مشاهیر و مفاخر ایران زمین اختصاص دارد.


زنده‌یاد محمدجواد مشکور، مورخ و ادیب برجسته ایرانی بود که عمر خود را صرف تحقق و پژوهش در زمینه تاریخ ایران و اسلام کرد و توانست به بسیاری ازنکات ابهام‌آمیز تاریخ ایران باستان پاسخ دهد. وی بیش از 50 کتاب نوشته و پژوهش‌های تاریخی وی را می‌توان در سه موضوع «تاریخ ایران و اسلام»، «تاریخ شهرها و اقوام» و «تاریخ ایران باستان» دسته‌بندی کرد.

«تاریخ ایران باستان به روایت ابن عبدی»، «بخش مربوط به ایران تاریخ طبری»، «کارنامه اردشیر بابکان»، «الفهرست ابن‌ندیم» و... ترجمه‌های استاد نام‌آور ایران است. همچنین ویرایش متن‌های کهن نظیر «منطق‌الطیر عطار» و « اخبار سلاجقه روم» از جمله فعالیت‌های وی به‌شمار می‌آید.


برنامه ادبستان با اجرای فاطمه حقیقت ناصری و به تهیه کنندگی رضا غیور تهیه و پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • شیخ آقابزرگ تهرانی به روایت ادبستان

  • ادبستان:شرحی بر آثار و زندگی ابوالحسن نجفی

  • ادبستان : سیری در زندگی و آثار بدر الدین کتابی

  • آشنایی با زندگی و آثار استاد صدرالدین عینی

  • زندگی و آثار عبدالباقی گولپینارلی در ادبستان

  • ادبستان: زندگی و آثار دکتر احسان اشراقی

  • زندگی و آثار پروفسورمریم میرزاخانی در ادبستان

  • سخنرانی دکتر بلخاری و صدوقی سها درباره علامه محمدباقر الفت

  • آشنایی با ایرانشناس برجسته «زنده یاد منوچهر ستوده»

  • زندگی و آثار سعید نفیسی در ادبستان