خشت اول جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

خشت اول

مدیریت هیجانات مثبت و منفی در «خشت اول» رادیو فرهنگ

برنامه رادیویی «خشت اول» شنبه 27 شهریور ماه به بررسی مهارت و مدیریت هیجانات مثبت و منفی اختصاص دارد.

1400/06/27
|
09:22

همه ما حالتهای عاطفی شادی، اندوه، خشم، ترس، تعجب و انزجار را تجربه می‌كنیم كه به زندگی روزمره ما رنگ می‌بخشند. هیجانات همانند گرسنگی، برای موجود زنده جنبه كاركردی دارند و باعث بقای آن می شوند . خشم ما را برای مبارزه با دشمن آماده میكند. ترس ما را برای گریختن از خطر مجهز می‌سازد.
هیجانات پدیدههایی اجتماعی بوده و ارتباط ما را با دیگران تسهیل میسازند. اما برخی هیجانها مثل ترس، اضطراب، عصبانیت، اندوه یا خجالت درعین حال كه طبیعی و ضروری هستند، اگر به درستی با آنها برخورد نشود، ممكن است دردسرساز شوند به همین منظور در برنامه« خشت اول» امروز با حضور دكتر هراتیان راه های مدیریت هیجان های مثبت و منفی بررسی می شود
گفتنی است ؛ در این برنامه مهارت مدیریت هیجانات توضیح داده می شود تا فرد بتواند هیجانها را در خود و دیگران تشخیص داده، و به نحوی تأثیر آن ها را بر رفتار بداند و بتواند واكنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد.
امروزه افراد را به میزانی كه قادر باشند از هیجانات به نفع خود و روابطشان استفاده كنند دارای هوش هیجانی میدانند.
برنامه «خشت اول» در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به نویسندگی و تهیه كنندگی «مریم یوسفی پور» و اجرای «فاطمه امجدیان» هر شنبه ساعت12:00 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

دسترسی سریع
خشت اول