صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 21:15 به مدت 15 دقیقه


برنامه «فارسی با طعم شکر» هر شب ساعت 21:15 با موضوع گفتگو با فارسی آموزان کشورهای مختلف از شبکه فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه روتین شبانه گپ و گفتی با فارسی‌آموزان کشورهای مختلف است. این فارسی آموزان در کشورهای خود به یادگیری زبان فارسی پرداختند و برای تحصیلات عالی این رشته به ایران آمدند.

هدف از ساخت این برنامه تبیین نفوذ و گستره ادب فارسی در اقصی نقاط جهان است. اینکه دوستداران زبان و ادب فارسی تنها به حوزه شبه قاره هند و آسیای مرکزی و افغانستان خلاصه نمی‌شود و بسیارند مشتاقانی که از روسیه و مصر و چین و ژاپن و اروپا و ... در پی یادگیری و حتی تحقیق و پژوهش در حوزه زبان و ادیبات فارسی‌اند.

این برنامه با نام «فارسی با طعم شکر» هر شب ساعت 21:15 از شنبه تا پنج شنبه ازشبکه فرهنگ می شود .

مرتبط با این خبر

  • فارسی با طعم شکر را هر شب از رادیو فرهنگ بشنوید

  • گفتگو با فارسی آموزان را از رادیو فرهنگ بشنوید

  • «فارسی با طعم شکر» در رادیو فرهنگ