ققنوس شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا 17:55 به مدت 55 دقیقه

بررسی رمضان و نوروز در ادبیات فارسی همراه با «ققنوس»رادیو فرهنگ

مجله ادبی « ققنوس» امروز شنبه 4 فروردین با موضوع بررسی مضامین رمضان و نوروز در شعر و ادب فارسی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1403/01/04
|
04:20