سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

ادبیات طنز و كمدی در گفتگو با فرزین پور محبیبرنامه سكوت كتاب دوشنبه 29 بهمن با "فرزین پورمحبی " یكی از طنزپردازان كشورگفتگو می كند.

1397/11/29
|
12:40

علیرضا بهرامی (شاعر و منتقد) كه كاشناس مجری این برنامه است این هفته با "فرزین پورمحبی " یكی از طنزپردازان كشور گفتگو می كند.


"فرزین پورمحبی" (متولد 1347- كارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشی) در عرصه طنزنویسی در صدا و سیما، نشریات، نگارش كتاب و مقالات طنز سابقۀ 15 ساله دارد و در چندین جشنواره طنز نیز برگزیده شده است.

برنامه «سكوت كتاب» برنامه از گروه كتاب رادیو فرهنگ است كه هر دوشنبه ساعت 22 به آسیب شناسی چرخه نشر كتاب در ایران می پردازد.

برنامه سكوت كتاب را به تهیه كنندگی رضا غیور از رادیو فرهنگ روی موج اف ردیف 106 و ای ام ردیف 585 بشنوید.

دسترسی سریع
سكوت كتاب