سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

باید و نبایدهای اكران فیلم های خارچی در ایران

بررسی اكران فیلم های خارچی در ایران موضوع برنامه دست به نقد است كه چهارشنبه 20 تیر با حضور كارشناسان و منتقدان سینما بررسی می شود.

1397/04/19
|
15:35

برنامه جدید «دست به نقد» كاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است كه چهارشنبه ها ساعت 15:45 با بحث چالشی درباره نقد و بررسی رویدادها و روندهای حوزه ادب و هنر میزبان كارشناسان و صاحبنظران خواهد بود.

«نظام نامه جدید اكران» نهایی و از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد منتشر شد. این نظامنامه با ٤٩ ماده و ٤١ تبصره در تاریخ ٢٠ اسفند ١٣٩٦ به تصویب معاون وزیر ورییس سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری رسیده است.

نكته جالب توجه آزاد شدن اكران فیلم‌های خارجی فقط در پردیس‌های سینمایی با شرایط خاص است . بر اساس ماده 47 فصل ششم، نمایش فیلم خارجی ، پس از اخذ پروانه نمایش و حواله اكران در پردیس های سینمایی مجاز است.
برنامه این هفته با حضور محسن علی اكبری منتقد سینما و جعفر صانعی مقدم عضو هیات مدیره گروه هنر و تجربه باید و نبایدهای اكران فیلم های خارچی در ایران و نظام نامه جدید اكران بحث و گفتگو می كند.


تهیه كننده برنامه دست به نقد محسن حكیم معانی و علی جعفری مجری برنامه است.


دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها