سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به نمایشگاه كتاب پاكستان


فرید مرادی (نویسنده، ناشر و فعال حوزه نشر) چهارشنبه 22 آذر برنامه «سفر به سرزمین واژه ها» سفرنامه و مشاهدات خود را از شركت در نمایشگاه كتاب پاكستان را با شنوندگان رادیو فرهنگ درمیان می گذارد.

1396/09/21
|
15:28

برنامه «سفربه سرزمین واژه ها » كه به تازگی پخش آن از رادیو فرهنگ آغاز شده است، هر هفته چهارشنبه ساعت 18:30 میزبان شخصیت های فرهنگی كه به این نمایشگاههای جهانی كتاب رفته اند خواهد بود تا تجربیات سفر این آدمها را با مخاطبان رادیو فرهنگ سهیم كند.

در این برنامه فرید مرادی پیشینه فرهنگی از این كشور و ناشران و فعالیت های كتاب محور در پاكستان و چاپ كتاب های فارسی برای شنوندگان می گوید.
تهیه كننده این برنامه الهیه بیات است كه از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها