ایران آفرین دوشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايران آفرين

معرفی نوآوری های ایرانیان در «ایران آفرین» رادیو فرهنگ

اختراعات و دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، پزشكی و... ایرانیان در برنامه «ایران آفرین» رادیو فرهنگ معرفی و بررسی می شود.

1398/10/11
|
09:32

برنامه «ایران آفرین» برنامه ای تخصصی در خصوص دست آوردهای ایرانیان در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، پزشكی، اختراعات و ...است.
این برنامه هر هفته یك مهمان موفق در حوزه نوآوری دارد كه درباره دستاوردهای خود و مشكلات پیش رو برای دستیابی به آن مطالبی را بیان می كند.
همچنین دراین برنامه شنوندگان با چگونگی سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف و چگونگی راه اندازی یك شغل یاآغاز یك فعالیت اقتصادی –فرهنگی آشنا می شوند.
«ایران آفرین» كاری از گروه تاریخ و اندیشه است كه می توانید این برنامه را چهارشنبه 11 دی ماه ساعت 10 به تهیه كنندگی نازنین حاج سیف الله و اجرای حسام مزینانی روی موج اف ام، ردیف 106 مگا هرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
ایران آفرین