شیرین مثل هر روز از ساعت 02:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

شيرين مثل

ضرب المثل های شیرین فارسی و بررسی ریشه آن در رادیو فرهنگ

نوروز امسال در رادیو فرهنگ برنامه «شیرین مثل» ضرب المثل های شیرین فارسی و ریشه آن بررسی می شود.

1399/01/06
|
12:09

ضرب‌المثل‌ها در هر ملتی اشاره‌ای دارند به فرهنگ و اعتقاد و آداب و رسوم آن مردم، هر اندازه كه یك ملت از تمدن و تاریخ حیات بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان هم ضرب‌المثل‌ها و كنایه‌ها در آن كشور بیشتر است.
در برنامه « شیرین مثل» رادیو فرهنگ با توجه به اینكه ایرانیان از دیرباز مردمانی با فرهنگ غنی بوده‌اند و گوشه‌ای از این تمدن و فرهنگ به مقوله ادبیات در كشورمان برمی‌گردد؛ادبیاتی كه نه تنها در عرصه نظم كه در عرصه نثر هم حرفی برای گفتن دارد، ضرب المثل های شیرین فارسی و ریشه آنها بیان و بررسی می شود.
برنامه 15 دقیقه ای «شیرین مثل» را هربامداد ساعت 2:45 به همت گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 كیلوهرتز بشنوید.

دسترسی سریع
شیرین مثل