بهار را ورق بزن هر روز از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بهار را ورق بزن

رویدادهای كتاب سال 96 در رادیو فرهنگ

ویژه برنامه «بهار را ورق بزن» با مروری بر رویدادهای كتاب در سال 1396 هر روز ساعت 8:30 در ایام نوروز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1396/12/27
|
11:19

«بهار را ورق بزن» كاری از گروه كتاب رادیو فرهنگ است به مدت 30 دقیقه از 29 اسفند تا 13 فروردین 1397 هر روز پخش می شود.
این برنامه رویدادهای كتاب در سال 1396 را بررسی و مرور می كند و همچنین پیشنهادهای كتابخوانی در ایام نوروز را مطرح می كند.
در این برنامه در گفتگو با ناشران كتابهایی كه قرار است سال 97 منتشر كنند را نیز معرفی می كنند.
كارشناس مجری این برنامه بهاره برهانی، تهیه كننده ان مرتضی صداقتگو، گزارشگر رضا غیور و اجرای آن به عهده لیدا وحیدی خواهد بود.

دسترسی سریع
بهار را ورق بزن