صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت یك ساعت

برنامه نام آوران ایران زمین را پنج شنبه 3 آبان با حضور دکتر محمود جعفری دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران بشنوید.

«نام آوران ایران زمین» برنامه ای است که روزهای پنجشنبه ساعت ساعت 19 و30 به مدت 60 دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود و به گفتگو با اهالی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین می پردازد.
محمود جعفری دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران است. وی مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایرانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از 1386 تا 1394 بوده است.
بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان ، درسنامه اوستا، هانس رایشلت و درآمدی بر زبان بلخی از جمله کتاب ها و تالیفات وی است.

علی عظیمی نژادان کارشناس مجری برنامه میزبان دکتر محمود جعفری دهقی استاد زبان های باستان خواهد بود و با وی درباره فعالیت های علمی و تالیفاتش گفتگو می کند.

«نام آوران ایران زمین» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی رکسانا حمیدی و اجرای علی عظیمی نژادان تولید و پخش می شود. رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید.

مرتبط با این خبر

  • نام آوران ایران زمین: گفتگو با استاد زبان های باستانی

  • نام آوران ایران زمین میزبان نادر مشایخی می شود

  • گپ و گفت صمیمانه با مهدی حسینی را بشنوید

  • گفتگو با مهدی حسینی در نام آوران ایران زمین

  • دو سالگی برنامه نام آوران ایران زمین برگزار می شود

  • گفتگو با غلامرضا امامی مترجم و نویسنده در رادیو فرهنگ

  • گفتگو با غلامرضا امامی مترجم و نویسنده در نام آوران زمین

  • آثار و فعالیت های علی شیرازی در عرصه موسیقی

  • گفتگو با علی شیرازی خواننده موسیقی ایرانی

  • نام آوران ایران با استاد زبان شناسی و ادبیات گفتگو می کند