صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت ساعت 21 به مدت یك ساعت

برنامه نام آوران ایران زمین پنج شنبه 9 شهریور میزبان دکتر انشاءالله رحمتی نویسنده و مترجم ایرانی حوزه فلسفه و عرفان خواهد بود و با وی گفتگو می کند.

برنامه «نام آوران ایران زمین» هر پنجشنبه ساعت 21 از گروه تاریخ واندیشه پخش می شود. که به گفتگو با چهره های فرهنگی و تاثیرگذار در حوزه های مختلف هنری و علوم انسانی اخصاص دارد.

علی عظیمی نژادان کارشناس مجری برنامه این هفته میزبان دکتر انشاءالله رحمتی (سردبیر نشریه اطلاعات حکمت و معرفت) تا درباره زندگی تفکر این استاد دانشگاه و مترجم حوزه عرفان و فلسفه گفتگو کنند.

انشاءالله رحمتی مترجم کتاب‌های «اسلام ایرانی (در 4 جلد، هانری کربن)»، «کیمیای خرد»، «نقد عقل عملی (ایمانوئل کانت)»، («دین و نظم طبیعت سیدحسین نصر») است.

کارشناس مجری این برنامه علی عظیمی نژادان و تهیه کننده آن رکسانا حمیدی است که پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • گفتگو با شهرام اقبالزاده در نام آوران ایران زمین

  • گفتگو با ملیحه سعیدی نوازنده قانون در رادیو فرهنگ

  • گفتگو با شهرام اقبالزاده مترجم و منتقد ادبیات کودک

  • گفتگو با غزل تاجبخش در نام آوران ایران زمین

  • دیدگاه و نگاه دکتر محبتی به رمانهای مطرح ایران و جهان

  • گفتگو با دکتر مهدی محبتی در نام آوران ایران زمین

  • گفتگو با نوازنده پیانو سبکهای مختلف ایرانی و غربی

  • پیانیستی که محجوبی، معروفی و شوپن می نوازد

  • گفتگو با غزل تاجبخش در رادیو فرهنگ

  • گفتگو با نویسنده «زنی که سال‌های عمرش را خام خام خورد»