صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت ساعت 21 به مدت یك ساعت

برنامه نام آوران ایران زمین پنج شنبه 2 شهریور میزبان دکتر انشاءالله رحمتی نویسنده و مترجم ایرانی حوزه فلسفه و عرفان خواهد بود و با وی گفتگو می کند.

برنامه «نام آوران ایران زمین» هر پنجشنبه ساعت 21 از گروه تاریخ واندیشه پخش می شود. که به گفتگو با چهره های فرهنگی و تاثیرگذار در حوزه های مختلف هنری و علوم انسانی اخصاص دارد.

علی عظیمی نژادان کارشناس مجری برنامه این هفته میزبان دکتر انشاءالله رحمتی (سردبیر نشریه اطلاعات حکمت و معرفت) تا درباره زندگی تفکر این استاد دانشگاه و مترجم حوزه عرفان و فلسفه گفتگو کنند.

انشاءالله رحمتی مترجم کتاب‌های «اسلام ایرانی (در 4 جلد، هانری کربن)»، «کیمیای خرد»، «نقد عقل عملی (ایمانوئل کانت)»، («دین و نظم طبیعت سیدحسین نصر») است.

کارشناس مجری این برنامه علی عظیمی نژادان و تهیه کننده آن رکسانا حمیدی است که پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • مجری برنامه های علمی تلویزیون میهمان نام آوران ایران زمین

  • گفتگوی صمیمانه با اسماعیل میر فخرایی در نام آوران ایران زمین

  • بخش دوم گفتگو با دکترانشاالله رحمتی را بشنوید

  • بخش دوم گفتگو با دکتر حسن رفیعی را بشنوید

  • گپ و گفتی صمیمانه با دکتر حسن رفیعی

  • ناگفته های صاحب خاص ترین دانشنامه نقد ادبی در رادیو فرهنگ

  • بخش دوم گفتگو با احمد ابومحبوب را بشنوید

  • گفتگو با احمد ابومحبوب استاد ادبیات کلاسیک

  • سبک تغذیه طبیعی در گفتگو با دکتر رضا حق پرست

  • گپ و گفت صمیمانه با پرویز پورحسینی