از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

بازتاب

بررسی علل و عوامل فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان در برنامه « بازتاب» رادیو فرهنگ

برنامه "بازتاب" رادیو فرهنگ چهارشنبه 10 آذر ماه ؛به بررسی ابعاد مختلف و علل و عوامل فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان اختصاص دارد.

1400/09/10
|
09:25

رادیو فرهنگ در برنامه « بازتاب» امروز؛ با حضور کارشناسان، ابعاد مختلف علل و عوامل فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان را مورد بررسی قرار می دهند .
فرار مغزها عموما به منزله مسئله ای اجتماعی تعریف می شود، بیانگر این واقعیت است که افراد دارای استعداد علمی، اقتصادی، مدیریتی، فکری یا سیاسی باتوجه به شرایط محیط اجتماعی ازجمله کمبود امکانات و تسهیلات، ضعف در نظام آموزشی و دانشگاهی، بی اعتنایی به تولیدات و یا ایده های علمی، فقدان نظام جذب و تقویت دستاوردها و نظرات خلاقانه، مشکلات در تامین مالی، یا کم توجهی به سرمایه گذاری در حمایت از طرح های پژوهشی و علمی یا به لحاظ تنگناهای فرهنگی، سیاسی یا ایدئولوژیکی، اقدام به مهاجرت دائمی یا موقت از کشور خود می کنند.
در برنامه این هفته « بازتاب»دکتر روستاآزاد رییس پیشین دانشگاه صنعتی شریف و دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری سابق رییس جمهور به بررسی این علل در سال های اخیر می پردازند .
« بازتاب» را به گویندگی ناصر صالحی ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه از رادیو فرهنگ روی موج 106مگاهرتز و 585کیلوهرتز بشنوید.

دسترسی سریع
بازتاب