صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت ساعت 16 به مدت 30دقیقه


برنامه موسیقی سرآهنگ پنج شنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت در بررسی پیشینه موسیقی نواحی ایران ، جایگاه موسیقی بختیاری را بررسی می کند.

برنامه سرآهنگ که به پخش آثار موسیقیدانان و بررسی موسیقی نواحی ایران اختصاص دارد، هر پنج شنبه و جمعه ساعت 16 تا 16:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دراین برنامه که به بررسی پیشینه موسیقی نواحی ایران اختصاص دارد، جایگاه موسیقی بختیاری و نقش آن در زندگی مرم بختیاری تشریح می شود.
موسیقی بختیاری درمنطقه جنوب غربی استان کهگیلویه وبویر احمد ونیز ممسنی ونورآباد دراستان فارس تاحدی متاثر ازموسیقی قشقایی است .دراین منطقه نقارة قشقایی جایگزین دهل بختیاری شده است. درعین حال بسیاری ازنغمه های بختیاری ازطریق همین مناطق ( که معمولاٌ مسیر حرکت مشترک دوایل بختیاری وقشقایی بوده ) به موسیقی قشقایی راه یافته است .عنوان لری یا لری ممسنی برای بسیاری ازآوازهاو ترانه های مهاجر به ایل قشقایی نمونه ای ازاین داد وستد است. موسیقی نواحی غربی استان چهار محال وبختیاری وبخش هایی ازسرزمین بختیاری که درجنوب غربی استان لرستان قرار گرٿته است نیز ازتأثیرات موسیقی لری وگاه لکی درامان نمانده است.بنابراین موسیقی شمالی ترین بخش سرزمین بختیاری باموسیقی جنوبی ترین بخش آن تا حدودی باهم اختلافدارند اگر چه محورهای اصلی این موسیقی برجای خود استوار مانده است.


برنامه سرآهنگ کاری از گروه هنر رادیو فرهنگ است که به تهیه کنندگی مرتضی صداقتگو و با اجرای ناصر قوامپور تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این خبر

  • موسیقی خراسان جنوبی را از سرآهنگ بشنوید

  • موسیقی استان فارس و گیلان از سرآهنگ

  • جایگاه موسیقی بختیاری و تاثیر آن بر زندگی مردم بختیاری

  • نقش عاشیق ها و خوانندگان و نوازندگان لر در موسیقی نواحی ایران