جهان ترجمه پنج شنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

جهان ترجمه

گفتگویی با شارح نهج البلاغه در رادیو فرهنگ

موسی بیدج (مترجم) در برنامه «جهان ترجمه» كه 16 دی ماه روی آنتن می رود با سید مهدی جعفری مترجم و سارح نهج البلاغه گفتگو می كند.

1400/10/16
|
10:56

برنامه «جهان ترجمه» كه هر هفته پنجشنبه ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه پخش می شود و به آشنایی با وضعیت ترجمه در ایران و جدیدترین آثار ترجمه شده در بازار نشر اختصاص دارد.

موسی بیدج (شاعر و مترجم) كه كارشناس مجری برنامه «جهان ترجمه» است، این هفته با سید‌مهدی جعفری مترجم و‌شارح نهج البلاغه درباره ویژگی های این ترجمه نهج البلاغه گفتگو می كند.
نهج البلاغه ؛ گزیده سخنان, نامه ها و حكمت هاى امیرالمؤمنین امام على ابن ابیطالب, ترجمه دكتر سیدمحمد مهدى جعفرى, به همت مؤسسه نشر و تحقیقات ذكر, در سال 1386 منتشر و با عنوان ترجمه برتر كتاب سال جمهورى اسلامى در سال 1387 برگزیده شد.
خوشبختانه كتاب شریف نهج البلاغه تا كنون بارها به وسیله اندیشوران گرانمایه ترجمه شده است, امّا ترجمه دكتر جعفرى از دو جهت پراهمیت است: نخست, انتخاب نسخه اى قدیمى و ممتاز به نام نسخه (ابن شدقم) و دیگر شخصیت نهج البلاغه پژوهى دكتر جعفرى كه پس از انتشار كتاب هاى ارزشمندى چون پرتوى از نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه, به ترجمه نهج البلاغه روى آورده است1; افزون بر آن, تجربه درازمدت همكارى با مرحوم آیت اللّه طالقانى در تفسیر پرتوى از قرآن به یارى ایشان آمده است و رابطه هاى قرآنى را در ترجمه مذكور به خوبى مى توان یافت.
«جهان ترجمه» به كارشناسی موسی بیدج و با اجرای فاطمه حقیقت ناصری هر پنجشنبه ساعت 20:30 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
جهان ترجمه