صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه


بررسی وظایف نهادها و سازمان های مختلف دولتی در راستای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی موضوع برنامه راهبرد است که یکشنبه 5 شهریور از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه راهبرد کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ است که راهکاری تحقق شعار سال (اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال) و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه را بررسی می کند.

در این برنامه دکتر قاسمعلی صبوری (کارشناس مسایل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه) در این برنامه با توجه به برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم و بادی و نبایدها یاقتصادی درباره وظایف نهادها و سازمان های مختلف دولتی در راستای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی صحبت خواهد کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی فاطمه حق وردی و اجرای فاطمه حقیقت ناصری از رادیو فرهنگ پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • بسترسازی فرهنگی مالیات بر ارزش افزوده

  • وظایف اقتصادی دولت دوازدهم در گفتگو با معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • واکاوی نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی

  • بررسی وظایف و مسئولیت های دولت و مردم