پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

مقتدایی: قوای سه گانه برای حفاظت از محیط زیست اهتمام بیشتری داشته باشند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه به روسای قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر لزوم وجود اهتمام و توجه بیشتر سه قوه برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

1400/09/10
|
12:25

متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«همانگونه که مستحضرید اصل پنجاهم قانون اساسی بر این نکته اشعار می دارد« در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

ضمن قدردانی از تمام دقت و اقدامات قبلی صورت گرفته خواهشمند است با عنایت به وضعیت فعلی جامعه و روند نامناسبی که در برخی از بخش ها، تخریب محیط زیست و یا خطرات ناشی از بی توجهی به این امر در آینده را، ملموس تر ساخته است، به هرنحوی که صلاح می دانید تدبیر فرمایید تا دستگاه های مربوطه با حساسیتی بیشتر و حجم فعالیت افزونتر در تحقق این اصل مهم قانون اساسی اقدام نمایند و چنانچه لازم دانستید، کمیته ای را برای تحقق این اصل قانون اساسی، تدبیر و ایجاد فرمایید.

شایان توجه است که سدهایی که در اطراف مرزهای ایران ساخته شد و یا درحال احداث می باشد و یا توقف جریان رودخانه های مهمی در فلات مرکزی(از جمله زاینده رود) و سایر بخشهای کشور و یا استفاده های بی رویه و ناموزون از معادن و تخریبهای مرتبط با آن، اینها مواردی است که هرگونه کوتاهی و یا غفلت از چاره اندیشی به هنگام، بحرانهایی را پدید می آورد که منافی با اصل پنجاهم قانون اساسی است و اهتمام ویژه جنابعالی قطعا در حافظه تاریخی نسل های آینده نیز ماندگار خواهد بود و شایان تقدیر می باشد.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی