پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

مخالفت مجلس با تخصیص 42 درصد درآمدهای ثبتی به هلال احمر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تخصیص 42 درصد از كلیه درآمدهای خدمت ثبتی به جمعیت هلال احمر مخالفت كردند.

1402/08/29
|
12:42

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به كمیسیون، با حذف بند الحاقی 4 ماده 70 این لایحه به شرح زیر موافقت كردند:

«بندالحاقی 4- در اجرای ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت، پیشگیری، آمادگی و افزایش تاب آوری جامعه و كاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشاركت‌های عمومی، افزایش مشاركت جوانان و داوطلبان كمك به امر سلامت، توسعه آموزش های همگانی و تخصصی و ارائه خدمت بشردوستانه و توسعه امور حمایتی و انجام وظایف و مسئولیت‌های مصرح قانونی و با رویكرد تقویت منابع مالی پایدار چهل و دو درصد (42%) از كلیه درآمدهای خدمت ثبتی مشتمل بر درآمد حاصل از خدمات ثبتی، درآمد حاصل از تعویض سندهای مالكیت(صدور سند تك برگ كاداستری)، درآمد حاصل از موضوع نیم درصد (0.5 %) مبلغ مندرج در اسناد رسمی، درآمد حاصل از صدور سند مالكیت مفروز اراضی كشاورزی و درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حد نگار به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد.

منابع حاصل با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.»

به گزارش ایسنا در ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«ماده 17 - منابع مالی جمعیت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است، عبارت است از:

1 - چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی.

2 - پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یك درصد كار مزد ثبت سفارشات.

3 - یك ریال از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال و نیم‌ از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه كه به وسیله الصاق تمبر خیریه از فروشندگان دریافت می‌شود.

4 - اعانات، عواید و اموالی كه در اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع و سازمان‌های دولتی و شهری اختصاص به جمعیت داده می‌شود و همچنین اعانات مردمی و كمك‌های خارجی.

5 - كمك‌های دولت به منظور تأمین منابع مالی كافی و تقویت و تحكیم نیروی جمعیت كه باید همه‌ساله ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه‌كل كشور منظور گردد.

6 - معادل یك درصد قیمت هر بلیت هواپیما و كشتی كه از هر مسافر باید اخذ و به حساب جمعیت واریز گردد.

‌تبصره- كمك‌های دولت كه همه‌ساله در ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه كل كشور منظور می‌گردد، طبق این اساسنامه و مقررات و ضوابط‌خاص جمعیت به مصرف می‌رسد. دولت موظف است علاوه بر مبلغ فوق در شئون مختلف بذل مساعدت و همكاری لازم را با جمعیت بنماید.»
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی