پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

اختصاص 56 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالغ بر 56 همت منابع بابت یارانه نان در سال 1402 اختصاص دادند.

1401/12/16
|
13:25

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای تبصره 14، جزئی از بند الف تبصره را به تصویب رساندند.

بر اساس این جزء از بند الف تبصره 14؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء2 بند الف تبصره 18 مشمول این حكم نمی باشد.

1-4- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نان.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی