پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

برخی از صندوق‌های بازنشستگی مكلف به ارائه اطلاعات سوابق بیمه شدگان به وزارت كار شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای برخی از صندوق‌های بازنشستگی را مكلف كردند كه اطلاعات مربوط به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت كار قرار دهند.

1401/05/26
|
10:58

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مواد 7، 8 و 9 این طرح را تصویب كردند.

ماده 7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت كامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (6) این قانون، زیرساخت‌های اجرایی لازم را از طریق"پایگاه ملی رفاه ایرانیان" فراهم نماید به نحوی كه هریك از صندوق‌های بیمه‌گر به‌تناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.

تبصره- كلیه صندوق‌های بازنشستگی به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، مكلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت مذكور قرار دهند. وزارت باید زیرساخت لازم برای اطلاع فرد ذی نفع از سوابق خود را فراهم كند.

ماده 8- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/ 3/ 1365 و ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/ 10/ 1366 نسخ می‌شود.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی