پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

شرایط جدید نقل و انتقال سوابق بیمه بازنشستگی چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط نقل و انتقال سوابق بیمه یا كسور بازنشستگی را تعیین كردند.

1401/05/12
|
11:49

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، گزارش شور دوم كمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی را بررسی كرده و ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 2 این طرح؛‌ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا كسور بازنشستگی در مورد اشخاصی كه به علت انتقال، استعفاء، بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده یا می‌شوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترك صندوق جدید شده یا بشوند، امكان‌پذیر می‌باشد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا كسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازكارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت كننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است.

بر اساس تبصره 2 این ماده؛ كلیه اشخاصی كه كسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، امكان انتقال كسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می‌باشد.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی