پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران مسكوت ماند

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار نماینده محلات، تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران را تا زمان حضور وزیر اقتصاد یا یكی از معاونان رییس جمهوری در مجلس، مسكوت نگه داشت.

1401/04/08
|
11:16

در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران مطرح شد و هادی قوامی‌ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در توضیح این موضوع گفت: علت تقاضای دولت برای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندران، ارائه لوایح جداگانه ای برای این سه منطقه است.

در جریان بررسی این موضوع، علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات رییسه مجلس با استناد به اصل 66 قانون اساسی و بند 2 ماده 134 آیین نامه داخلی در اخطار و تذكر گفت: برای بیان تقاضای استرداد باید یكی از معاونان رییس جمهور یا وزیر مربوطه در مجلس حضور پیدا كند كه این اتفاق رخ نداده است لذا این موضوع تا زمان حضور وزیر یا یكی از معاونان رییس جمهور در مجلس مسكوت گذاشته شود.

علی نیكزاد نایب رییس مجلس با وارد دانستن این تذكر گفت كه این موضوع تا حضور وزیر و یكی از معاونان رییس‌جمهوری مسكوت گذاشته می شود كه با حضور در مجلس دفاع كنند.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی