پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

سازوكار ورود نمایندگان میان دوره‌ای به كمیسیون‌های تخصصی تغییر كرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وكار جدیدی برای ورود نمایندگان جدیدالورود به كمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی تعیین كردند.

1401/04/08
|
11:15

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، گزارش كمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده(37) قانون آیین نامه داخلی مجلس را بررسی كرده و در نهایت كلیات و جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح؛ یك تبصره به عنوان تبصره(5) به ماده(37) قانون آئین نامه داخلی، الحاق می شود:
تبصره 5- پس از تعیین كمیسیون های تخصصی، چنانچه به هر دلیل در حین دوره نماینده جدیدی به مجلس راه یابد، برای تعیین كمیسیون تخصصی وی مطابق فرایند مذكور اقدام می شود، چنانچه ظرفیت كمیسیون مورد تقاضا تكمیل باشد در صورتیكه امتیاز نماینده جدید برای كمیسیون مورد درخواست، از میانگین امتیاز مكتسبه سه نماینده آخر پذیرفته شده در همان كمیسیون بیشتر باشد، رعایت سقف مقرر در ماده 38 آئین نامه داخلی الزامی نیست و حداكثر دو نماینده به سقف تعداد اعضای كمیسیون می تواند اضافه شود.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی با الحاق یك بند به ماده واحده این طرح، موافقت كردند. بر اساس این پیشنهاد الحاقی؛ در صورت ایجاد ظرفیت جدید در كمیسیون ها به دلیل استعفا یا فوت یا امثال آن تعیین عضویت فرد جدید مطابق این ماده با كسب امتیازات لازمه صورت می گیرد.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی