صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 13 به مدت 15 دقيقه


ترانه باران یکشنبه 24 اردیبهشت مستندی درباره مردم شناسی تاریخ و ادبیات شفاهی کوچ در استان کردستان پخش می کند.

مستند پژوهشی-گزارشی ترانه باران هر روز ساعت ۱۲:۱۵ از گروه جامعه پخش می شود. این برنامه به مردم شناسی، فرهنگ مردم ، آداب و رسوم و آواها و نواهای استان کردستان می پردازد.

در این برنامه علی یونسی و شیلان صلاحی کارشناسان برنامه درباره مردم شناسی تاریخ و ادبیات شفاهی کوچ در استان کردستان گفتگو می کنند.


ترانه باران به سردبیری و تهیه کنندگی؛ حسین مشفق قاسم آباد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ۱۰۶ ردیف و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • سازهای رایج موسیقی در کردستان

  • مونوگرافی زندگی شبانی در ترانه باران

  • مردم شناسی کوچ عشایر خراسان جنوبی

  • فرهنگ کوچ زنان عشایر کردستان

  • فرهنگ کوچ و آواهای آن در خراسان جنوبی

  • مردم شناسی کار زنان کردستان

  • لالایی ها در کردستان از ترانه باران

  • فرهنگ و آداب عروسی در کردستان

  • ارتباط کار و آواها و نواهای محلی آن

  • دوبیتی خوانی ها بهنگام کار صنایع دستی