صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 13 به مدت 15 دقیقه


برنامه ترانه باران در مستندی از منطقه کردستان لالایی ها (هلورک یا گهواره ها) را از نگاه موسیقایی، تاریخی و مادرانه ها بررسی می کند.

مستند پژوهشی-گزارشی ترانه باران هر روز ساعت 12:45 از گروه جامعه پخش می شود. این برنامه به مردم شناسی، فرهنگ مردم ، آداب و رسوم و آواها و نواهای استان کردستان می پردازد.

سادگی، دلنشینی و بیانگری ترانه‌های محلی نشأت گرفته از روح بی آلایش و زلال روستائیانی است که حافظه‌ی موسیقیایی آنان بستری برای حرکت تاریخی این ترانه‌ها بوده است، و راز ماندگاری این نغمه‌ها را باید در حضور و جریان دائمی‌شان در زوایای گوناگون زندگی روزمره‌ی مردم جستجو نمود.
مادران برای خواباندن کودکان خود لالایی می خوانند این لالایی ها از بی وفایی های می گوید اما مفهوم لغوی ترانه ها سرشار از عشق مادر به کودک و آرزوهایی خوش برای فردای اوست. مادر در حین خواباندن کودک آموزش روح فرزند خود را مد نظر دارد و او را با ریتم و وزن که اساس زندگی آینده او بر آن استوار است، آشنا می سازد. در قالب این لالایی ها اشکال مختلف ادبیات بومی بیان می شود. در حقیقت لالایی ها آینه تمام نمای فرهنگ قوم کرد است.
با توجه به این واقعیت که لالایی آوازی است که توسط زنان خلق شده و در قیاس با مردان، آنان تماس کمتری با جوامع دیگر داشته اند و با عنایت به این اصل که در بنیاد خانواده نقش نگاهبانی سنت‌ها و ارزش‌های قومی‌و انتقال آن‌ها به فرزندان، غالبا بعهده مادر می‌باشد، لذا می‌توان انتظار داشت که در ساختار لالایی‌ها، روح موسیقی قومی‌تبلوری خاص داشته باشد.
در این برنامه از ترانه باران شیلان صلاحی سنندجی و علی یونسی (کارشناسان برنامه) درباره جایگاه لالایی ها (هلورک یا گهواره ها) را از نگاه موسیقایی، تاریخی و مادرانه گفتگو می کنند.

سید واسع حسینی گزارشگر برنامه نیز گزارش مستندی از لالایی های مردم کردستان پخش می کند.

ترانه باران به سردبیری و تهیه کنندگی؛ حسین مشفق قاسم آباد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 ردیف و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • فرهنگ کار و موسیقی در خراسان جنوبی

  • هنر صنایع دستی در خراسان جنوبی

  • هنر صنایع دستی در صنعت پارچه ها و لباس های روستایی

  • صنایع دستی خراسان جنوبی در ترانه باران

  • لالایی خوانی در کردستان

  • مردم شناسی لباس در کردستان

  • هنر صنایع دستی در مناطق مختلف خراسان جنوبی

  • لالایی ها در کردستان

  • فرهنگ کار زنان در کردستان

  • آداب سفر و زیارت در ماه محرم