صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 13 به مدت 15 دقیقه

ترانه باران دوشنبه یکم آبان مستندی درباره لالایی ها در کردستان به همراه گزارشی هایی از تنوع و گستره لالایی ها در این استان پخش می کند.

مستند پژوهشی-گزارشی ترانه باران هر روز ساعت 12:45 از گروه جامعه پخش می شود. این برنامه به مردم شناسی، فرهنگ مردم ، آداب و رسوم و آواها و نواهای استان کردستان می پردازد.

مادران برای خواباندن کودکان خود لالایی می خوانند این لالایی ها از بی وفایی های می گوید اما مفهوم لغوی ترانه ها سرشار از عشق مادر به کودک و آرزوهایی خوش برای فردای اوست. مادر در حین خواباندن کودک آموزش روح فرزند خود را مد نظر دارد و او را با ریتم و وزن که اساس زندگی آینده او بر آن استوار است، آشنا می سازد. در قالب این لالایی ها اشکال مختلف ادبیات بومی بیان می شود. در حقیقت لالایی ها آینه تمام نمای فرهنگ قوم کرد است.
لالایی در لهجه کردی "لای، لای" یا "لاوه، لاوه" گفته می شود. "لاو" به معنی طفل است و "لاوه" به معنی برو کنار از مصدر"لاوندن". در لالایی پایگاه و نظام اجتماعی مادر، و از طریق آن درد و رنجی که منتقل می شود، دارای نقش اساسی است.

در این برنامه علی یونسی و یحیی امینی ، لالایی های استان کردستان و جایگاه و پیشینه آن را بررسی می کنند.
سید واسع حسینی گزارشگر برنامه نیز گزارش مستندی از لالایی های مردم کردستان پخش می کند.

ترانه باران به سردبیری و تهیه کنندگی؛ حسین مشفق قاسم آباد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 ردیف و ای ام ردیف 585 پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • فرهنگ کار و موسیقی در خراسان جنوبی

  • هنر صنایع دستی در خراسان جنوبی

  • هنر صنایع دستی در صنعت پارچه ها و لباس های روستایی

  • صنایع دستی خراسان جنوبی در ترانه باران

  • لالایی خوانی در کردستان

  • مردم شناسی لباس در کردستان

  • هنر صنایع دستی در مناطق مختلف خراسان جنوبی

  • لالایی ها از نگاه موسیقایی و تاریخی در ترانه باران

  • فرهنگ کار زنان در کردستان

  • آداب سفر و زیارت در ماه محرم