صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

برنامه سمت و سو یکشنبه 31 اردیبهشت، اهمیت اقتصاد سبز و توسعه اقتصاد سبز برای کشور را بررسی می کند.

برنامه «سمت و سو» هر روز ساعت 17:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود.این برنامه طیف وسیعی از موضوع های روز و دانشگاهی را در فضایی چند منظری بررسی می کند.
در این برنامه بحث هایی کارشناسی پیرامون علم اقتصاد و اقتصاد سبز و همچنین اهمیت توسعه اقتصاد سبز برای رشد و پیشرفت کشور مطرح می شود.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی دبیرعلمی چهارمین کنفرانس اقتصاد سبز در این برنامه از چیستی و چگونگی اقتصاد سبز و همچنین ویژگی های زیست محیطی اقتصاد سبز خواهد گفت.
دکتر علی ابراهیم نژاد نیز درباره این موضوع با برنامه سمت و سو گفتگو خواهد کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی مریم مقدسی و با اجرای راضیه گردکاهد از رادیو فرهنگ پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • بررسی دستاوردهای اقتصاد مقاومتی

  • سند 2030 یونسکو زیر ذره بین سمت و سو

  • همایش بین المللی « طوفانهای گرد و غبار»

  • اهمیت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در داخل و خارج از ایران

  • اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات

  • قوانین انتخابات و چگونگی انتخاب رئیس جمهور ایران

  • مشارکت مردمی و اهمیت آن در جهموری اسلامی ایران

  • جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  • تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران در کشورهای خارجی

  • جایگاه ریاست جمهوری در مردم سالاری دینی