صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 6:05 تا 7:10 به مدت 65 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

نگاهی به "كارهای سال گذشته" در صبح به وقت فرهنگ

برنامه « صبح به وقت فرهنگ» چهارشنبه 18 اسفندماه از كارهای انجام شده در سال گذشته می‌گوید .

1400/12/18
|
09:58

رضایت از زندگی چگونه حاصل می شود؟ فرصت هایی كه در زندگی هر فرد وجود دارد با نتایجی كه او به دست می آورد متفاوت است. هنگامی كه در آرزوی چیزی هستیم و رویای آن را در سر می پرورانیم، به محض رسیدن به آن به شدت شادمان می شویم. اما دیری نمی گذرد كه شادی جای خود را به نارضایتی می دهد. 
از این رو در برنامه « صبح به وقت فرهنگ» روز چهارشنبه 18 اسفند ماه شنوندگان به این سوال كه "چه كارهایی را در سال 1400 انجام دادید كه از انجامش احساس رضایت می كنید؟ " پاسخ می‌دهند.

برنامه « صبح به وقت فرهنگ »كاری از گروه فرهنگ و جامعه هر روز ساعت 6:30 تا 7:55 روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ