پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

از بررسی وضعیت اجاره بهای مسكن تا آلودگی هوا و حقوق نیروهای شركتی در« پویش» رادیو فرهنگ

در برنامه«پویش» امروز دو شنبه 14‌آذر ماه ضمن بررسی مسكن ملی به مطالبه مردمی در خصوص وضعیت اجاره بها مسكن و آلودگی هوا در شهرها پرداخته می شود.

1401/09/14
|
07:51

برنامه پویش كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ است كه ساعت8:30 به تهیه كنندگی مریم مقدسی روی آنتن می رود.
در برنامه امروز با نیكفر معاون پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه منابع اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در خصوص حقوق نیروهای شركتی گفت و گو می شود.
گفت و گو با ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسكن در خصوص مسكن ملی و نیز افزایش چشمگیر اجاره بها- از دیگر بخش های این برنامه لست
همچنین در «پویش» امروز در خصوص ضرورت توجه به برنامه های پیشگیری از آلودگی هوا توسط مردم و مسوولان با گفت و گو با عبادتی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست استان تهران گفت و‌گو‌می شود.
گفتنی است برنامه پویش به دنبال پیگیری مطالبات مردمی از مسئولین است.

دسترسی سریع
پویش