كتاب فرهنگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:15 تا 19:15 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب فرهنگ

نگاهی به« مشروطه و فقیهان» در شنبه های تاریخی « كتاب فرهنگ»

برنامه« كتاب فرهنگ» شنبه ها با بررسی موضوعات تاریخی در حوزه كتاب از رادیو فرهنگ پخش می شود این برنامه امروز به « مشروطه و فقیهان »اختصاص دارد.

1402/06/18
|
08:15

برنامه «كتاب‌ فرهنگ» شنبه 18 شهریور 1402 ساعت 18:15 به مدت حدود 60 دقیقه با موضوع« مشروطه و فقیهان» به كارشناسی رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ به طور حضوری و گفتگوی تلفنی با دكتر منصوره اتحادیه از رادیو فرهنگ پخش می شود .
از دیگر بخش های برنامه « كتاب فرهنگ» نویسندگی است كه با عنوان«قدم به قدم با قلم» به همت «یلدا احتشامی» درباره نویسندگی خلاق با رویكرد موضوعی پخش می شود و در ادامه نیز معرفی و خوانش كتاب توسط « علی جویا» در بخشی با عنوان «شابِك»انجام می شود.
همچنین فاطمه محمدیان فر بخش اطلاع رسانی رویدادها و تازه های نشر را برای علاقه مندان حوزه كتاب و كتابخوانی تدارك دیده است.
«رسائل مشروطیت»به كوشش غلامحسین زرگری نژاد كتابی است كه در این برنامه معرفی می شود.
در دهمین سال سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، نهضت مشروطیت ایران سرانجام به پیروزی رسید و فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 خورشیدی توسط مظفرالدین شاه ‌امضا شد. مطابق آمال مردم و رهبران جنبش ضداستبدای، قرار بود تا پس از سقوط استبداد، در ادارۀ كشور، ادارۀ آحاد جامعه و حق حاكمیت ملت جایگزین تمایلات شخصی شاهان گردد و مردم قانون اساسی یا به تعبیر آن زمان "نظامنامه‌اساسی" را جانشین ارادۀ فردی كنند. به روایت منابع تاریخ مشروطه، تا آن زمان كه هدف اولیۀ رهبران حركت مشروطه خواهی، تلاش برای لگام زدن به ‌استبداد مطلقه و مقید ساختن آن به قید قانون بود، اختلافی اساسی در میان آنان پدید نیامد، اما از زمانی كه حاكمیت استبدای تسلیم ارادۀ عمومی شد و فرمان مشروطیت صادر گردید. نغمه‌های اختلاف آغاز شد، در دورۀ نگارش قانون اساسی گسترش یافت و در زمان تدوین و تصویب متمم قانون اساسی به‌اوج رسید. زیرا بسیاری از سران نهضت قانون خواهی و مشروطه طلبی، به درستی نمی‌دانستند كه نظام جایگزین برای استبداد مطلقه چیست و همین ابهام و بحران فكری بود كه به محمدعلی شاه ‌اجازه داد تا سیاست تشدید اختلاف در میان رهبران نهضت را به اجرا گذاشته و منازعۀ موجود میان مشروطه و مشروعه را دامن زند. درست به خلاف سر درگمی و ابهامی ‌كه در غایت شناسی نهضت ضداستبدادی عصر مظفری وجود داشت، كوتاه زمانی پس از پیروزی نهضت، در حالی كه منورالفكران، تجار، اصناف و ... نظام مشروطۀ مستقر را به عنوان ثمره و نتیجۀ مبارزۀ خود پذیرفته بودند، برخی از علما در باب مشروعیت نظام مشروطه، موضعی مخالف اتخاذ كردند. دوگانگی و تفسیر دو دسته ‌از علمای شرع در باب مشروعیت نظام مشروطه باعث شد تا هر یك از این دو دسته، به تألیف آثاری علیه دستۀ دیگر مبادرت كنند و به‌ این ترتیب دو دسته رسالۀ موافق و مخالف دربارۀ مشروطیت پدید آمد. در كتابی كه در این برنامه معرفی می شود، 48 رساله‌ از این رسائل به چاپ رسیده‌ است. این كتاب دوجلدی حاوی رسائل مشروطه طلبان است
« كتاب فرهنگ» را از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ شنبه ها را به تهیه كنندگی « فاطمه محمدیان فر» با همراهی گویندگی ‌‌« علیرضا تابان» و هماهنگی « ثریا رستمی» و گزارشگری « حمیرا فراتی»روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز ساعت 18:15 بشنوید .

دسترسی سریع
كتاب فرهنگ