قلمرو فرهنگ شنبه ها از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

قلمرو فرهنگ

در برنامه قلمرو فرهنگ بررسی می شود؛ نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان و امید به زندگی در رادیو فرهنگ

قلمرو فرهنگ این هفته (شنبه 28 خرداد 1401) با موضوع بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان و امید به زندگی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1401/03/28
|
08:10

خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها، معیارهای فكری و همچنین یكی از مهمترین نهادهای اجتماعی و حفظ عواطف انسانی است.امروزه به دلایل مختلف، خانواده‌ها تمایل بیشتری به تك فرزندی دارند، این در حالی است كه جمعیت خانواده بر امید به زندگی به عنوان یكی از ابعاد روانی فرزندان اثر گذار است.
در برنامه این هفته « قلمرو فرهنگ»دكتر مجید همتی، روان شناس كودك و نوجوان
دكتر مجید ابهری رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی و دكتر حامد مصلحی روان شناس و مدرس دانشگاه تهران به عنوان
كارشناسان برنامه نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان بل تكیه بر امید به زندگی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
بیان تفاوت امید به زندگی در تك فرزندی و چند فرزندی و نوع رفتار فرزندان و ویژگی های فردی و اجتماعی از مهمترین محورهای موضوعی این برنامه است.
برنامه « قلمرو فرهنگ» به تهیه كنندگی فاطمه محمدیان فر و گویندگی پیمان شیخی ساعت 11:00روز شنبه از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
قلمرو فرهنگ