در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

جایگاه زنان در جامعه امروز سوژه «در مسیر پیشرفت» رادیو فرهنگ شد

برنامه«در مسیر پیشرفت» امروز با موضوع جایگاه زن امروز جامعه ایران و نقش نهادها و دستگاههای فرهنگی در بازنمایی این‌جایگاه از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1401/11/24
|
08:42

در برنامه «در مسیر پیشرفت» امروز دوشنبه 24 بهمن ماه حمیدرضا ولیان به عنوان كارشناس مجری با فاطمه شجاعی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده و صابر اكبری خضری، مشاور دبیر شورای فرهنگ عمومیكه به عنوان كارشناسان برنامه حضور دارند درباره جایگاه زنان در جامعه امروز كشورمان گفتگو می كند
در این برنامه نگاه به زن امروز جامعه ایران و نقش نهادها و دستگاههای فرهنگی بررسی می شود.
برنامه « در مسیر پیشرفت» كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ است كه به تهیه كنندگی مریم مقدسی دوشنبه ها ساعت 10،30 پخش می شود.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه