در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

پوشش بیمه‌ای سرپایی و بستری

بررسی پوشش بیمه‌ای سرپایی و بستری در بخش دولتی در برنامه در مسیر توسعه

1401/04/14
|
13:25

دكتر خدابخشی همچنین پوشش بیمه‌ای سرپایی و بستری در بخش دولتی را خوب ارزیابی كرد و گفت: طبق قانون 70 درصد تعرفه دولتی را در سرپایی و 90 درصد تعرفه را هم در بستری پرداخت می‌كنیم و كسی حق ندارد بیش از 5 تا 10 درصد از بیمه شدگان دریافت كند، و در خصوصی، این مابه التفاوت واقعی است و این آزار دهنده است كه باید با تدابیر لازم حل شود در بحث بیمه تكمیلی باید از جیب مردم چیزی خارج نشود و ما در پی آن كه از نهادهای حمایتی مهمی كه در كشور وجود دارد كمك بگیریم برای اقشار محروم جامعه و مابه‌التفاوت را در بخش دولتی بدهیم و یا دسترسی شان را در بخش خصوصی هم، برای سه امر مهم ویزیت، آزمایشگاه و تصویربرداری بدهیم.
و این را درحال تلاش ایم كه با حمایت های نهادهای حمایتی حل كنیم و نیز درتلاشیم كه خدمات دندانپزشكی را دركنار 14 خدمت پیشگیرانه بیمه سلامت كه برای مادران باردار و كودكان زیر پنج سال تا صد درصد پوشش میدهند، قرار دهیم.
موسی احمدی، هم در این برنامه، عدم پذیرش برخی بیمه ها توسط برخی مراكز درمانی، و یكسان نبودن خدمات درمانی، و عدم اعتماد سازی و نبود آرامش و اطمینان در بیمه گذار و بیمه شونده را از مشكلات حوزه بیمه، خصوصا الكترونیك كردن دفترچه ها دانست و گفت: در بحث الكترونیك كردن دفترچه های بیمه اتفاق نظر وجود ندارد و این موجب می شود كه در كل كشور بیمه ها از بیمه شدگان به صورت یكسان پذیرفتنی نیست و باید برخی بیمارستان های خاص باشد كه این موجب دلزدگی افراد درخصوص بیمه كردن وجود داشته باشد.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه