در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

آمار بیمه شدگان

دكتر خدابخشی در توضیح اختلاف آمار و اطلاعات صندوق‌های بیمه‌ای گفت: آمار تعدادی از بیمه شدگان را از روی كد ملی تحت پوشش داریم و گاهی اینها مهلت قراردادشان تمام می شود یا به واسطه تغییر شغل تحت پوشش بیمه جدید قرار می‌گیرند.

1401/04/14
|
13:27

از این رو تعدادی همپوشانی داریم و در حال رفع این همپوشانی ها هستیم كه موارد مربوط به بیمه تامین اجتماعی به سرعت رفع همپوشانی می شود؛ چون این موارد در سامانه استحقاق سنجی و اطلاعات ایرانیان ثبت می‌شود، ولی علی‌رغم مكاتبات فراوان وزیر بهداشت به وزرای مربوطه، سایر بیمه ها هنوز اسامی و آمار شان را در پایگاه ایرانیان و پایگاه استحقاق سنجی وارد نمی‌كنند و در نتیجه همپوشانی ها ایجاد می شود.
وی در خصوص رقم 10 درصد اعلامی سازمان آمار گفت: ما 6 میلیون را بیمه كردیم، 701هزار نفر بیمه رایگان در مناطق حاشیه نشین نیز آمار دو روز قبل ماست و پنج میلیون و 400 هزار نفر را هم اردیبهشت ماه امسال یكجا بیمه كردیم كه جمع آن 6 میلیون نفر می شود كه همگی از دهك‌های پایین اند كه به صورت رایگان بیمه كردیم، و سایر دهكها هم، چون "ارزیابی وسع" بر اساس مصوبه مجلس دارد، بالقوه همه ایرانیان بیمه اند و اگر كسی هم بیاید بیمارستان و بیمه نباشد همانجا او را بیمه می كنیم با این وجود ما این تسهیلات را هم گذاشتیم تا حداقل سه ماه انجام دهیم تا مردم دهكهایشان مشخص شود و "ارزیابی وسع" انجام شود، برای دهك چهارم باید 10 درصد مبلغ كل است كه یك میلیون و 104 هزار تومان مبلغ كل است كه ده درصدش برای یك نفر حدود 100 هزار تومان است كه سالانه 400 هزار تومان می‌شود كه دهك‌های 5 و 6 ، بیست و پنج درصد، دهكهای 7 و 8، 50% و دهك نهم و دهم 100 درصد این یك میلیون و 104 هزار تومان باید سالانه برای هر كس پرداخت شود كه طبق قانون باید انجام دهند و اضافه شوند و ما الان آن دهكها را بیمه شده خودمان می دانیم.
وی افزود: بعد از اعلام 10 درصد از سوی سازمان آمار، ما تلاش كردیم و قطعا این عدد و رقم از بیمه شده ما زیر یك میلیون نفر خواهد شد.
وی با تاكید بر اینكه بیمه حق مردم است گفت: اول تیرماه بیمه حدود 5 میلیون از آنها كه بیمه شان تمام شده بود را تمدید كردیم كه 3 میلیون شان سه دهك اول بودند و این نشان می‌دهد كه بیمه‌شده های ما از دهك‌های پایین و از جامعه محروم كشورند.
وی همچنین با اشاره به كمبود بودجه و اعتبار در بخش بیمه گفت: اعتبار ما سالانه بر اساس حداقل سرانه كشور كه باید بدهد حدود 20 هزار میلیارد تومان كمتر است.
وی همچنین خدمات بیمه‌ای در بخش بستری در بخش دولتی را مناسب ارزیابی كرد و گفت: در بخش بستری خدمات در بخش دولتی، تقریباً مناسب است و 80 درصد خدمات بخش بستری ما در بخش دولتی است، ولی متاسفانه در بخش سرپایی، حدود 80 درصد نظام سلامت ما در بخش خصوصی مستقر است و ما مجوزش را نداریم و 20 درصد نظام سلامت ما در بخش خصوصی مستقر است كه ما امكان و مجوزش را نداریم كه باید در سطح ملی فكری برایش می شود و برنامه هایی كه ما با بیمه‌های مكمل مان فراهم كرده‌ایم در واقع راهكاری برای این امر است كه بتوانیم یك بسته قابل توجه را ارائه كنیم.
وی همچنین تاكید كرد: با بیمه پایه فعلی نمی توان این خدمات را فراهم كرد و باید به كمك قانون گذاری در مجلس یا منابع تامین شود و یا مثلاً مراكز خصوصی مثل دولتی ها مكلف به قرارداد با بیمه شوند.
وی همچنین افزود: بحث 6 هزار میلیارد تومان كه در كمیسیون تلفیق در مجلس نهایی شده است كمك بسیار زیادی به مردم و دهك های پایین كرده است و امیدواریم با تكمیل بسته‌ها، خدمت در خور شأن ملت انجام دهیم و در بحث اعتراض به حكم هایی كه وزارت رفاه اعلام كرده است ما آمادگی اصلاح دهك ها را داریم.
وی همچنین در خصوص بحث اختلاف آمار ارائه شده در خصوص بیمه گفت: صحبت ما با وزیر در یك راستا است؛ آن 10 درصد اعلامی از سوی موسسه آمار، حدود 8 میلیون است و ما الان بیش از 6 میلیون را بیمه كرده كردیم و وزارت رفاه اعلام كرده بود جمعا 6 میلیون نفر بیمه ندارند، ما بر اساس آماری كه می آید خودمان یك سنجه آماری مشخص نداریم چون بیمه‌ها پراكنده و دارای پایه های متعدد هستند و 6 میلیون بیمه ای كه رایگان انجام داده ایم و روزانه دهك های دیگر را هم بیمه میكنیم نشان می‌دهد كه عمده مردم بیمه اند.
وی در خصوص تفاوت ضریب بیمه در برخی استان‌ها گفت: این تفاوت ضریب مربوط به بیمه سلامت و تامین اجتماعی مثلاً در یك استان 72 درصد پوشش بیمه سلامت اند و مابقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها هستند، و در استان دیگر این درصد فرق می كند؛ مثلاً در سیستان و بلوچستان 80 درصد مردم بیمه سلامت و استان سمنان 35 درصد ضریب نفوذ بیمه سلامت است؛ یعنی بستگی به بافت اجتماعی و اشتغال مردم ضریب این بیمه ها فرق می كند و در مجموع بیمه پایه مان در كشور به دو بیمه اصلی كشور یعنی سلامت و تامین اجتماعی بستگی دارد و نورم بیمه سلامت در كشور 56 درصد است و مابقی، بیمه تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر بیمه های كوچك هستند.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه