در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

رئیس مركز آمار ایران در رادیو‌فرهنگ‌؛ آمار و اطلاعات برنامه‌ریزی و مدیریت زیربنای توسعه هر كشور است

دكتر جواد حسین زاده آمار و اطلاعات برنامه‌ریزی و مدیریت را به هم وابسته دانست ‌وگفت :زیربنای توسعه هر كشور به دقت ‌‌، صحت ، جامعیت و هماهنگی این موارد بستگی دارد .

1401/03/31
|
08:29

دكتر جواد حسین زاده رئیس مركز آمار ایران در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «آمار و برنامه ریزی در توسعه متوان» كه دوشنبه 30 خرداد از رادیو فرهنگ پخش شد ،نظام آمار ایران را جزء نظام های آماری رده بالا در دنیا دانست و گفت ؛وجود سیستم ثبت احوال دیرینه و كارامد وجود كدملی و شناسه های پین و لین و از قابلیت‌هایی است كه مركز آمار را جزوه نظام های آماری قابل توجه در دنیا می سازد.
وی جایگاه ایران را در زمینه سرشماری در دنیا خوب ارزیابی كرد و تصریح كرد : در آمارگیری ها از شیوه های اجرا و استفاده از فناوری‌های مدرن استفاده شده است و به تدریج از شیوه های خود اظهاری به سمت ثبتی مبنا رفته‌ایم و نظام آماری كشور نیمه متمركز و غیرمتمركز است چون قسمت عمده آمارها از طریق ثبتی است.
رئیس مركز آمار ایران با تاكید بر اینكه در نظام آماری مدرن هم شیوه های تولید آمار از سنتی به سمت استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی می‌رود افزود: در این شیوه سعی می شود كه از موازی كاری در تولید آمار جلوگیری شود چرا كه موازی‌كاری هدر رفت بودجه و نیز كاهش اعتماد عمومی نسبت به آمار را در پی دارد.
وی آمار و اطلاعات برنامه‌ریزی و مدیریت را به هم وابسته و زیربنای توسعه هر كشور دانست و گفت: حكمرانی شایسته، حكمرانی بر دیتا و شواهد است، و جاهایی كه مشكل داریم هم فرهنگ و سواد آماری كم است لذا باید آمار و سواد آماری را بشناسیم، و هم اگر جای حل است باید مانع موازی‌كاری شویم و سرعت در انتشار داده ها داشته باشیم.
حسین زاده با اشاره به موضوع نظارت بر آمار گفت: ما چهارچوب كیفیت آمار رسمی را در شورای عالی آمار، مصوب كردیم و شیوه نظارت بر آنها هم مشخص است (منظور بحث، آمار رسمی كه 500 قلم است می باشد)
وی در خصوص آمار های تولیدی در كشور گفت: كیفیت آمارهای تولیدی در كشور به طور نسبی خوب است و در بسیاری مواقع در بوته جهانی سربلند بوده است، همه آمارهای ما چون آمار تورم، حسابهای مالی، بازار كار و... همه در تقویم انتشاراتی ثبت است و زمان و كیفیت آنها كه منتشر می‌شود، در دسترس همگان قرار دارد.
حسین زاده تاكید كرد: مركز آمار و نظام آماری متعهد به كیفیت و ابزار كیفیت است و در 98 درصد كشورهای دنیا جهان دنیا نهاد آماری زیرمجموعه دولت است.
وی با اشاره به ارتباط منسجم و هماهنگ مركز آمار ایران با مجلس و فراكسیون‌ها و كمیسیون‌های مربوط به آمار گفت: ما در شورای عالی آمار هم نقش نظارتی مجلس را داریم و نماینده ناظری كه بر كارها نظارت می‌كند و امید است كه با كمك مجلس خلاهای قانونی را رفع كنیم.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه