در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

محمد خدابخشی در رادیو فرهنگ : تحقق توسعه متوازن نیازمند برنامه‌ریزی براساس آمار و اطلاعات دقیق است

رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در رادیو فرهنگ تحقق توسعه متوازن را وابسته به برنامه ریزی بر اساس اطلاعات و آمار دقیق و درست دانست و گفت:توسعه، بدون دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق حاصل نمیشود.

1401/03/31
|
08:26

دكتر محمد خدابخشی، رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور، در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «آمار و برنامه ریزی در توسعه متوان» ضمن قدردانی از زحمات مركز آمار ایران به عنوان متولی آمار در كشور گفت: علیرغم زحمات مركز آمار، متاسفانه به دلیل ناقص بودن آمار مناطق كم برخوردار و در دسترس نبودن آمار دقیق از این مناطق و رفع نشدن نیازهای برنامه‌ریزان در این خصوص، این مناطق در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری ها چندان در نظر گرفته نمی‌شوند.
وی افزود: روستاهایی در كشور فاقد جاده قابل دسترسی هستند، كه متاسفانه آماری از اینها در دسترس نیست؛ لذا در برنامه‌های سازمان حمل و نقل جاده‌ای و در بحث بودجه، اصلاً در نظر گرفته نمی شوند و این ضعف از آمار و نظام آماری است، كه باید جبران و اصلاح شود تا بتوانیم برنامه ریزی بهتر و موثرتری داشته باشیم.

رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور با تاكید بر اینكه مركز آمار ایران، متولی اصلی آمار است، گفت: بخش های مختلف باید آمار مربوط به بخش خود را تهیه و در اختیار مركز آمار قرار دهند و باید تلاش كنیم كه هر اتفاقی كه در هر دستگاهی رخ میدهد ثبت شده و از طریق مركز آمار انعكاس داده شود.
وی همچنین توسعه متوازن، بدون آمار و اطلاعات درست، و بدون اتكا به آمایش سرزمین را دست نیافتنی دانست و گفت: در شورای عالی آمایش سرزمین، مصوب شده است كه می‌تواند مكمل آمار و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی باشد؛ لذا باید با نگاه منصفانه به همه مناطق و با رعایت اصل 48 قانون اساسی مبنی بر اینكه هر منطقه‌ای فراخور استعداد هایی كه دارد باید زمینه‌های رشد برایش فراهم شود، تلاش كنیم و برای رفع مشكلات پیش روی توسعه متوازن بكوشیم از این رو هر دستگاهی باید در زمینه آمار وظیفه و كار خود را انجام دهد.

خدابخشی آمار را یك كالای عمومی دانست كه برای برنامه ریزی درست باید از كیفیت این آمار اطمینان داشت، و افزود: مركز آمار ایران زیر مجموعه برنامه و بودجه است، كه خود زیرمجموعه دولت است، و این امر در خصوص دقت، صحت، كیفیت و نشر آمار نگرانی ایجاد می‌كند.
وی دلیل این نگرانی را ذینفع بودن دولت دانست و گفت : علاوه بر ضرورت نظارت بر مراكز تولید كننده آمار، باید به این نكته توجه داشت كه نهاد اصلی متولی جمع‌آوری، پردازش، توزیع و نشر آمار، همه زیر نظر دولت است كه خود ذینفع است و منافع كوتاه مدتی دارد كه لزوماً با منافع مردم همخوانی ندارد و این مسئله در خصوص دقت، صحت، كیفیت و نشر آمار ایجاد نگرانی می‌كند.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه