در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

گاز مهمترین زیرساخت كشور است

محمد خدابخشی، رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس، در برنامه «درمسیر توسعه» با موضوع «زیر ساخت گاز و توسعه متوازن» گفت: گاز مهمترین زیرساخت كشور است و توسعه متوازن در این بخش، منجر به رشد عادلانه و منصفانه اقتصادی و اجتماعی در كشور می‌شود.

1401/03/24
|
12:17

بخش، منجر به رشد عادلانه و منصفانه اقتصادی و اجتماعی در كشور می‌شود.
وی افزود: ما در كنار احكام ابلاغی به دولت، احكامی را نیز برای شركت ملی گاز آوردیم كه بند ت ماده 86، بند 3 ماده 88، بند ج ماده 92، تبصره بند الف ماده 95، و بند ج ماده 92، و بند ج ماده 100، از آن جمله اند؛ كه وظایف متعددی را به عهده شركت ملی گاز گذاشته اند، و برخی از این احكام هم تكلیف و مجوز هایی برای وزارت نفت است كه در صورت نیاز و با نگاه منصفانه یك سری خدمات را به مشتركان ارائه دهد؛ به طور مثال برای جانبازان زیر 25 درصد، یا آزادگان كمتر از 6 ماه سابقه، یكبار انشعاب رایگان برای واحد مسكونی بدهد‌.
وی همچنین با تاكید بر نگاه منصفانه به مناطق مختلف كشور در زمینه انرژی گاز گفت: نمی شود به دلیل بالا بودن هزینه گازرسانی به منطقه‌ای آن منطقه را محروم گذاشت و شاید لزومی نداشت در همه استان‌ها همه زیرساخت‌ها را ببریم، اما وقتی تصمیم گرفته شد كه گاز به همه مناطق كشور برود، پس باید یك نگاه منصفانه به همه كشور باشد؛ از این رو ما پارسال حكمی را در قانون بودجه سنواتی آوردیم مبنی بر اینكه مناطق صعب العبوری كه هزینه گاز رسانی برایشان، دو برابر متوسط كشوری است، باید در اولویت قرار گیرند، و توقع داریم كه شركت نفت آن را به خوبی اجرا كند.

نمره بالای نماینده تهران به عملكرد شركت ملی گاز ایران

دكتر رضوانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «زیرساخت گاز و توسعه متوازن» در كشور گفت: خوشبختانه علیرغم مصرف بالای انرژی در كشورمان، به بهره‌مندی همه مردم از انواع انرژی در كشور، توجه خاصی شده است؛ خصوصاً در حوزه انرژی گاز كه تا نقاط دوردست و كمتر توسعه یافته نیز رسیده است، و این امر، نمره بالای 16 را به عملكرد شركت ملی گاز كشور اختصاص می دهد.
وی افزود: در صورتی كه طرح های در دست اقدام به خوبی اجرا، و برخی نقاط سردسیر اطراف تهران نیز به طور كامل گازرسانی شوند نمره عملكرد شركت ملی گاز ایران، به بالاتر از این هم ارتقا می یابد.
وی در پایان تاكید كرد: با توجه به اینكه شعار ما عدالت است باید حتماً توسعه به معنی بهره مندی همه از مواهب و انرژی را محور كار قرار دهیم.

رمضانعلی سنگ دوعینی: بیش از 85 تا 90 درصد روستاهای حاشیه جنگلی گازرسانی شده است.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده آق قلا در مجلس شورای اسلامی، در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «زیرساخت گاز و توسعه متوازن»، توجه به مناطق روستایی، جنگلی و حاشیه جنگل را موجب حفظ محیط زیست و درختان جنگلی دانست و گفت: بیش از 85 تا 90 درصد روستاهای حاشیه جنگلی گازرسانی شده است.
وی همچنین هزینه كردن برای مناطق روستایی و جنگلی را كمك به حفظ سرمایه انسانی دانست و گفت: شاید به حساب و كتاب ظاهری گازرسانی به برخی از این مناطق روستایی و جنگلی، گران به نظر آید اما هزینه كردن در این زمینه در واقع سرمایه‌گذاری است و به حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی در این مناطق كمك می كند.
وی همچنین «نبود زیرساخت» در برخی مناطق را عامل اصلی نرسیدن گاز به این مناطق دانست و گفت: امسال 15 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در این مناطق در نظر گرفته شده است كه 2 هزار میلیارد تومان تنها برای استان سیستان و بلوچستان است، و شركت ملی گاز و وزارت نفت در پی آن است كه این رقم را به 22 هزار میلیارد تومان برساند.
وی همچنین در نظر گرفتن «استان‌های معین» برای استان‌های كمتر توسعه یافته را، از دیگر راهكارهای كمك به توسعه زیرساخت گاز در این مناطق عنوان كرد و گفت: به طور مثال برای استان هرمزگان در استان كردستان و یزد به عنوان استان معین انتخاب شده‌اند.

شهبازی، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی، هم در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «زیرساخت گاز و توسعه متوازن» ضمن قدردانی از عملكرد شركت گاز در كشور به ویژه در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه رعایت مصرف انرژی و گاز در كشور نداریم و برعكس دیگر كشورها، از منابع انرژی به خوبی بهره نمی گیریم و هدر رفت انرژی های متعدد، در كشورمان زیاد است و باید با هدایت و برنامه ریزی دولت و ایجاد فرهنگ صرفه جویی در مردم بتوانیم از این انرژی در راستای توسعه كشور بهره بگیریم؛ چرا كه فرهنگ صرفه جویی به رشد و توسعه در كشور به ویژه در حوزه مصرف انرژی كمك می كند.
وی همچنین عملكرد توسعه زیرساخت‌های شركت ملی گاز را مثبت ارزیابی كرد اما نسبت به فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آن انتقاد كرد و گفت: مدیران و مسئولان باید هم در این زمینه برنامه داشته باشند و هم برنامه هایی برای جلب مشاركت مردم داشته باشند؛ یعنی باید هم مدیران اجرایی با برنامه ریزی درست در زمینه بهینه سازی انرژی و هم مردم با همكاری و اصلاح مصرف انرژی، به این امر كمك كنند.

نوشادی: ایران بزرگترین و پیچیده ترین شبكه انتقال و توزیع گاز جهان را داراست.

مهندس نوشادی، مدیر عامل شركت مهندسی و توسعه گاز، هم در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «زیرساخت گاز و توسعه متوازن» گفت: ایران بزرگترین و پیچیده‌ترین شبكه انتقال و توزیع گاز جهان را دارد و با 350 هزار كیلومتر شبكه توزیع، قبل از كشورهای آمریكا( 333 هزار كیلومتر)، روسیه (92 هزار كیلومتر)، كانادا (84 هزار كیلومتر)، كانادا (46 هزار كیلومتر)، و استرالیا با 23 هزار كیلومتر قرار دارد.
وی همچنین مصرف متوسط روزانه انرژی گاز در ایران را، 800 میلیون مترمكعب عنوان كرد و گفت: ارزش حرارتی معادل این رقم، 5/5 میلیون بشكه نفت در روز است؛ یعنی چیزی معادل كل كشورهای اروپا با آن طبیعت سرد، كه برای كشور ما، كه در حال توسعه است و سبد انرژی در حال گسترش دارد رقم مناسبی نیست.
وی همچنین با بیان اینكه 70 درصد سبد انرژی كشور گاز است، افزود: هیچ كشوری در جهان یك عامل انرژی چنین گسترده‌ای را به خود اختصاص نداده، و كارشناسان معتقدند كه ما نباید در این بخش تا این اندازه توسعه ایجاد می‌كردیم و این توسعه به خاطر عواملی چون توسعه گازرسانی و روش های مصرف است؛ كه 60 درصد مصرف صنعتی و 40 درصد خانگی است، و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
وی همچنین با تاكید بر ضرورت «تغییر سهم گاز در سبد انرژی كشور» گفت: باید بقیه حامل های انرژی هم بیایند و سهم 70 درصدی گاز را كم كنند؛ چرا كه این منبع انرژی تجدید ناپذیر است و باید سهم انرژی هایی چون انرژی هسته ای، بادی، خورشیدی، و انرژی های تجدید پذیر را زیاد كنیم.
وی همچنین با اشاره به وجود 96 درصد جمعیت شهری و 82 درصد جمعیت روستایی زیرپوشش گاز گفت: امسال بیش از 80 هزار كیلومتر شبكه اصلی فقط در سیستان و بلوچستان افتتاح می كنیم كه تاكنون 22 كیلومتر افتتاح شده است، كه ما انتظار داریم این پارادایم در سبدهای انرژی تغییر كند.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد كه ما در عرصه گاز، فوق العاده چابك و درخشان عمل كرده ایم و از چند 10هزار مشترك در سال 57، به 25 میلیون مشترك در حال حاضر رسیده‌ایم كه در دنیا مثال زدنی است.
وی همچنین با بیان اینكه 89 ایستگاه فشار تقویت گاز در كشور داریم افزود: در شركت ملی گاز ایران پیچیده‌ترین تاسیسات درون زا است و تاسیسات 85% ایستگاه های تقویت فشار گاز ما داخلی است؛ یعنی ما پیچیده‌ترین تجهیزات، كه سیستم كنترل است، را در داخل میسازیم و یا دانش فنی را ارتقا داده ایم؛ یعنی ما به یك بلوغ و تكامل در انتقال و توزیع گاز در شبكه های گاز رسیده ایم.
وی همچنین وجود برخی مشكلات چون برخی تعاریف و قوانین شركت ملی گاز، و نیز معیارهای اولویت بندی خدمات رسانی به مناطق مختلف را از جمله مسائل پیش‌رو عنوان كرد و گفت: یك مجموعه عریض و طویلی در شركت گاز این موضوعات را مدیریت می‌كند.
وی با تاكید بر ضرورت «بهینه یابی» و «بهینه‌سازی» گفت: باید در كنار بهینه یابی، مصرف انرژی مردم را نیز بهینه سازی كنیم؛ چرا كه گاهی حضور گاز در برخی مناطق موجب آسیب به محیط زیست و اسكان دائمی مردم در آنجا می شود؛ مثلاً بسیاری از مناطق ییلاق فصلی كه در فصل سرما تعطیل بودند، با حضور گاز، تبدیل به اقامتگاه های دائمی شدند؛ از این رو باید همه جوانب بررسی شود و گاه حامل های دیگر انرژی، و گاه تنها یك حامل انرژی در اختیار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به وجود مشوق‌هایی برای اصلاح الگوی مصرف گاز گفت: شركت ملی گاز ایران برای اصلاح موتورخانه ها در سطح كشور بودجه ای را تخصیص داده است كه در ابعاد چند صد هزاری اجرا شده است، و نیز اجرای طرح هوشمند سازی موتورخانه های خانگی، و اصلاح قیمت به عنوان مكانیزمی برای كاهش مصرف، كه البته این استراتژی دهك‌های پر مصرف را هدف قرار داده است.
وی همچنین قیمت گاز ارائه شده در نیروگاههای كشور را 10 تا 20 تومان در مترمكعب عنوان كرد و گفت: این عدد در مقایسه با قیمت گاز وارداتی از تركمنستان در سال 96، كه هر متر مكعب 10 هزار تومان بود، قابل توجه و تامل است و راهی جز مدیریت بهینه مصرف نداریم.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه