در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

شاخص تسهیلات نسبت به سپرده های بانكی عادلانه نیست

خدابخشی در برنامه در مسیر توسعه :بانك ها سپرده های مردمی را در همان استان، سرمایه گذاری و تسهیلات پرداخت كنند/ شاخص تسهیلات نسبت به سپرده های بانكی عادلانه نیست

1401/03/10
|
09:39

رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس در رادیو فرهنگ‌گفت:در توسعه متوازن به دنبال نگاه عادلانه برای توزیع تسهیلات بانكی در همه استان ها هستیم این درست نیست كه برخی بانك ها در مناطق محروم اقدام به جمع آوری سپرده مردم كرده و بجای سرمایه گذاری در همان استان محروم،در استان دیگر سرمایه گذاری كرده و تسهیلات پخش كنند.
محمد خدابخشی رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» كه دوشنبه،9 خرداد ماه از شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع « سپرده های بانكی و توسعه متوازن استان ها» پخش شد، در این خصوص گفت: در فرآیند برنامه‌های توسعه سه مرحله هدف گذاری كلان، تعادل بین بخش های مختلف و اجرای طرح هایی كه توجیه فنی و اقتصادی دارند طی می شود تا فرآیند توسعه به طور كامل محقق شود.

بانك ها سپرده های مردم مناطق محروم را در همان استان سرمایه گذاری كنند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه طرح هایی كه در مناطق مختلف كشور اجرا می شود باید بر اساس آمایش سرزمینی باشد، تاكید كرد: اعتبار این پروژه ها توسط دولت یا بخش خصوصی تامین می شود كه در صورت اجرا توسط بخش خصوصی، این بخش نیازمند تسهیلات است.

وی تاكید كرد: در توسعه متوازن به دنبال نگاه عادلانه برای توزیع تسهیلات بانكی در همه استان‌ها هستیم این درست نیست كه برخی بانك ها در مناطق محروم اقدام به جمع آوری سپرده مردم كرده و بجای سرمایه گذاری در همان استان محروم، در استان دیگر سرمایه گذاری كرده و تسهیلات پخش كنند.

سپرده های مردمی یك استان، در همان استان به عنوان تسهیلات پرداخت شود

خدابخشی تاكید كرد: بر اساس آمار، در بانك های خصوصی نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده جمع آوری شده 63 درصد است كه در استاندارد جهانی این عدد بین 70 تا 80 درصد می باشد، این نشان دهنده این است بانك های خصوصی بجای پرداخت تسهیلات اقدام به سرمایه گذاری برای خود می كنند.

نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه همین نسبت 63 درصد پرداخت تسهیلات نسبت به سپرده مردمی در استان های مختلف متفاوت است، افزود: برای مثال این نسبت در استان گیلان تنها 28 و در استان هرمزگان 27 درصد است اما این نسبت در استان تهران به 78 درصد می رسد، ما به دنبال این هستیم كه سپرده های جمع آوری شده در یك استان، در همان استان سرمایه گذاری شده و تسهیلات پرداخت شود.

رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس افزود: وضعیت تسهیلات پرداختی در بانك های دولتی بهتر از بخش خصوصی است، بر اساس آمار در بانك های دولتی نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده جمع آوری شده 79 درصد است و در بانك های تخصصی دولتی همین نسبت 126 درصد است كه از این مقدار، بخش قابل توجه آن اعتبارات دولتی بوده كه بانك ها مكلف به پرداخت آن شده اند.

لزوم بازآرایی در تامین منابع مالی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه

خدابخشی افزود: ما موافق سرمایه گذاری بانك ها هستیم اما سرمایه گذاری بایستی در مناطق مختلف كشور و بصورت عادلانه باشد و بانك ها در نقطه ای كه سپرده های مردمی را جمع كرده اند اقدام به پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری كنند.

وی تاكید كرد:باید یك بازآرایی در تامین منابع مالی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه انجام شود و قاعده گذاری های لازم برای الزام بانك ها به انجام سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات به میزان سپرده های مردمی جمع آوری شده صورت گیرد و بانك مركزی نیز باید استقلال بیشتری داشته و بتواند با قدرت بیشتر بر بانك های خصوصی نیز نظارت كند.

رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه باید زیر ساخت های لازم در استان های مختلف پیش بینی شود و توسعه متوارن جهت گیری اصلی در برنامه توسعه باشد

دسترسی سریع
در مسیر توسعه