سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

در رادیو فرهنگ‌ تحلیل نقد و بررسی كتاب های تاریخی

مجله رادیویی « سرزمین من»‌ با موضوع واكاوی و تحلیل نقد و بررسی میزان نشر و خوانش كتاب‌های تاریخی و نقد این نوع كتاب ها از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1401/02/21
|
09:17

رادیو فرهنگ‌به منظور روشن شدن میزان انتشار انواع كتاب‌ها در حوزه تاریخ و همچنین میزان توجه و خوانش این كتب، نوع پرداخت به موضوعات تاریخی در كتاب ها در برنامه « سرزمین من» چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه به بررسی این موضوع می‌پردازد.
با توجه به آغاز سی ‌سومین دوره نمایشگاه كتاب در این برنامه با حضور مفاخر فرهنگی نویسندگان و‌ناشران میزان نشر و خوانش و موضوعات ‌نوع پرداختن به تاریخ در كتاب‌های تاریخی واكاوی و تحلیل نقد و بررسی می شود.
برنامه سرزمین من كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است كه ساعت 13:00 روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می‌شود.

دسترسی سریع
سرزمین من