نقشه راه فرهنگ و هنر اصفهان

کتاب "نقشه راه فرهنگ و هنر اصفهان در افق 1404" در برنامه "هفت اقلیم" طرح و بررسی شد.

1400/09/07
|
13:14

کتاب "نقشه راه فرهنگ و هنر اصفهان در افق 1404" اثر حجت‌الاسلام و المسلمین معتمدی، که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان به طبع رسیده است، با حضور نویسنده این کتاب در برنامه "هفت اقلیم" طرح و بررسی شد.
حجت الاسلام و المسلمین معتمدی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، طراحی و تدوین نقشه راه در حوزه فرهنگ و هنر را برای مدیریت فرهنگی در راستای ایجاد عدالت فرهنگی ضروری دانست و گفت: علیرغم تلاشهای بسیار 4 دهه اخیر در حوزه فرهنگ و هنر، هنوز در بسیاری از شهرهای استان زیرساخت‌های فرهنگی و هنری وجود ندارد و این نشان می‌دهد هنوز نتوانسته ایم بحث زیرساخت‌های فرهنگی و هنری را به صورت سرانه عدالتخواه انجام دهیم.
وی افزود: این کتاب در راستای منویات مقام معظم رهبری و برای ایجاد پیوست فرهنگی و عدالت برای شهرستانهای اصفهان تهیه شده است و در آن، وضع موجود شهرستانها بررسی و نیازهای آتی آنها پیش‌بینی شده، و برای آنها برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است؛ که تا سال 1404 بخشی از نیازهای زیرساختی در این شهرستان ها فراهم شود.
وی افزود: در این کتاب 14 هدف و 14 راهبرد و برای هر راهبرد نیز، برنامه اقدام، پیش‌بینی شده است.
وی همچنین مدیریت فرهنگی و هنری در شهرستانها، و مدیریت بودجه و اعتبارات در شهرستان ها با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری از طریق جلب مشارکت و اعتبارات استانی را از اهداف تدوین این کتاب برشمرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌ها موجب هدایت فعالیتها براساس آن، و در نتیجه، جلب مشارکت و فعالیت بخش مردمی و بخش خصوصی می‌شود.
وی همچنین ایجاد مجتمع‌های فرهنگی، ایجاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، ایجاد آموزشگاه های هنرهای تجسمی، و نیز توسعه موسسات دارای بُعد فرهنگی، هنری، دینی، و قرآنی را از ضرورتهای ایجاد زیرساخت در شهرستانها برشمرد و گفت: بهره گیری از بخش خصوصی از رویکردهای ما برای اجرای این نقشه راه است، و اینکه آنها مجاب شوند در طرح ها و برنامه های بزرگ اقتصادی و تجاری خود پیوست فرهنگی داشته باشند.

دسترسی سریع