مجموعه دار بزرگ كتاب میهمان رادیو فرهنگ

برنامه «سی مجموعه » رادیو فرهنگ كه هر جمعه ساعت 16:30 پخش می شود، این هفته جمعه 28 آبان میزبان حافظ ناظری مجموعه دار بزرگ كتاب خواهد بود و با وی گفتگو می كند.

1395/08/26
|
17:02به گزارش روابط عمومی رادیو فرهنگ، در این برنامه از رادیو فرهنگ مجموعه دارانی از حوزه های مختلف از جمله اسناد تاریخی، عروسك ، فسیل، كبریت ، موزه شخصی، سكه و اشیاء دیگر دعوت می شود تا در برنامه «سی مجموعه» از چگونگی گردآوری مجموعه های خود و نگهداری آن ها بگویند.

مهندس منوچهر لطفی (رییس انجمن مجموعه داران)، مجری كارشناس برنامه سی مجموعه این هفته به مناسبت هفته كتاب با حافظ نظری، یكی از مجموعه داران بزرگ ایران درباره مجموعه نفیس كتاب هایش گفتگو می كند.

برنامه سی مجموعه به تهیه كنندگی شهره احمدوند را هر جمعه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585 بشنوید.


دسترسی سریع