بررسی چرخه لباس در جامعه ایران و غرب گرایی در «زرجامه» رادیو فرهنگ

برنامه «زرجامه» روز دوشنبه 7 خرداد ، با موضوع بررسب چرخه مد و لباس در ایران و جهان از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1403/03/07
|
09:39

مد لباس, به منزله یكی از صنایع پرطرفدار فرهنگی, در عین سودآوری اقتصادی, نقشی جدی در انتقال ایده های خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی آن ها ایفا كرده و در این مسیر چرخه ای را از آفرینش و طراحی تا تولید, توزیع و نهایتاً مصرف طی می كند.
در زرجامه این هفته با نگاهی اجمالی به به این چرخه با توصیف و تحلیل وضعیت موجود چرخة مد لباس به تفكیك مراحل مختلف آن در ایران و جهان .وضعیت چرخه ند‌و لباس بررسی می شود .
در این‌برنامه « حمیرا فراتی» گزارشی در خصوص موضوع برنامه تهیه كرده كه پخش می شود همچنین كتابی مرتبط با موضوع برنامه معرفی خواهد شد.
برنامه «زرجامه» را می توانید دوشنبه هاساعت 17:30 به تهیه كنندگی یلدا احتشامی و گویندگی راضیه گردكاهد از شبكه رادیویی فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع