اقتدار این نظام قوی

گفتگو با دكتر رضا قریبی استاد دانشگاه و معاون پژوهشكده تاریخ معاصر در برنامه سرزمین من

1403/01/29
|
09:09

غریبی در این برنامه در مورد اقتدار ایران و كاركردهای سیاسی آن در منطقه صحبت كرد و گفت :

ممكن است كسی قدرت داشته باشد اما اقتدار نه. این دو با هم متفاوت هستند. اما آن چه در اقتدار اهمیت پیدا می كند استفاده از قدرت در جایی درست است. به همین خاطر است كه می گوییم ایران، اقتدار دارد. او در ادامه افزود :
با توجه به معیارهای موفقیت، به نظر من عملیات موفقی بود. یعنی ایران به اولین كشوری تبدیل شد كه مستقیماً به اسراییل حمله كرد. همچنین، به نظر می‌رسد كه موشك‌های ایران به‌ویژه موشك‌های بالستیك به برخی از فرودگاه‌های حساس اصابت كرده است. البته میزان خسارت در نهایت مشخص خواهد شد. اما مهم آن است كه ایران نشان داد می‌تواند این كار را انجام دهد. وقتی از این منظر به قضیه نگاه كنیم می‌توان گفت كه این عملیات را نباید دست‌كم گرفت.
اقتدار ایران پیام جهانی برای همه مردم داشته و دارد. این اقتدار می تواند هویت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... را بهبود بخشیده و جایگاه ما را در جهان بالا ببرد. ایران نمونه كوچكی را از آنچه كه می‌تواند علیه اسراییل اجرا كند نشان داد و یك عملیات نظامی گسترده و هوشمندانه صورت گرفت.

دسترسی سریع