وعده‌های انتخاباتی

گفتگو با علیرضا اسلامی، تحلیلگر سیاسی

1402/12/09
|
14:25

وعده‌های انتخاباتی نامزدها، ابزار سنجش آنهاست.

علیرضا اسلامی، تحلیلگر سیاسی، درگفتگو با برنامه "سرزمین من" رادیو فرهنگ با اشاره به موضوع "صحت سنجی وعده‌های انتخاباتی" گفت: "وعده‌های انتخاباتی" و "شیوه تبلیغات" نامزدها، ابزار سنجش آنهاست.
وی افزود: مردم بدانند وظیفه نماینده، قانونگزاری و نظارت است، لذا نماینده باید تخصصی در این حوزه‌های قانونگزاری( اقتصادی، سیاسی، فرهنگ، ...) داشته باشد و بتواند نظارت مناسبی در این حوزه داشته باشد، پس اگر وعده هایش در این زمینه‌ها بود، انتخاب شایسته ای است.
اسلامی با تأكیدبر توجه به "كیفیت تبلیغات نامزدها" گفت: رعایت اخلاق و قانون در تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس ضرورت است؛ چراكه آنها قراراست بعنوان قانونگذار و ناظر حسن اجرای قانون، مسوولیت بعهده بگیرند.
وی همچنین افزود: وعده‌ها و شعارها باید درچهارچوب قانون و بر مدار اختیارات و وظایف قانونی باشد و درغیر اینصورت مردم بدانند كه این فرد یا ناآگاه به شرح وظایف و اختیاراتش است و یا خلاف قانون، قول و وعده میدهد و این قابل پیگیری است.

دسترسی سریع